Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

10 pontos program Orbán Viktornak

Dr. Lázár János, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármestere,
országgyűlési képviselő 2006. március 26−án a Változás Tavasza nevű
rendezvényen Dr. Orbán Viktor egykori miniszterelnöknek, a
Fidesz−Magyar Polgári Szövetség elnökének átadta a város programját.
Dr. Lázár János 10 pontban felsorolta Hódmezővásárhely azon problémáit,
amelyekben Dr. Orbán Viktor segítségét kéri. Dr. Lázár János
kezdeményezése egyedülálló, az elnök országjáró körútja során még egy
polgármestertől sem kapott hasonló programot.

isztelt Elnök Úr!

Kedves Miniszterelnök Úr!

Hódmezővásárhely a keresztény és keresztyén hagyományokon nyugvó patrícius mentalitásról híres polgári városa Magyarországnak.

Az
elmúlt tizenhat év politikai eseményei igazolták a város
elkötelezettségét: egy olyan közösség életképességét, amely az egymás
iránti felelősség vállalására, a magyar szolidaritás eszméjére épül.

Vásárhely
és vidéke ma is állhatatosan őrzi a XX. század diktatúráit túlélő,
eredeti szellemi értékeit, a kálvinista erkölcsi világszemléletet, a
parasztpolgárság szorgalmát, kultúraszeretetét, valamint a
gazdatársadalom ragaszkodását a földhöz, a gazdasági önállóság, a helyi
önigazgatás és a nemzeti függetlenség eszményeihez. Ezt az
elkötelezettségét legutóbb Vásárhely népe akkor nyilvánította ki,
amikor túlnyomó többséggel igent mondott az elszakított magyarság
nemzethez tartozására. Ezért a város – polgárainak akaratát megértve –
tiszteletbeli polgárságot adott a Kárpát-medence minden magyarjának.

Meggyőződésünk,
hogy Vásárhely és térsége most, ebben a kiélezett választási
küzdelemben sem fogja cserben hagyni a nemzeti ügyet, és kész minél
nagyobb támogatást nyújtani egy a nemzet és a vidék érdekeit képviselő
kormány megalakításához.

A Nemzeti Petíció, a Nemzeti és a Gazdasági Konzultáció javaslatain – ott van a vásárhelyiek keze nyoma is.

A
XXI. században olyan országban szeretnénk élni, ahol a vásárhelyieknek
nem kell – ötven év diktatúrájához hasonlóan – eltűrniük, hogy az
államhatalom beléjük törölje lábát. Azt követeljük, hogy a vidéki
polgárok ne másod-, vagy inkább harmadrendű polgárai legyenek az
országnak.

Szövetséget szeretnénk kötni Magyarország új és nemzeti kormányával!

A
szövetség megkötéséhez bizalomra van szükség, ehhez pedig az kell, hogy
a Cselekvő Nemzet Programjának mi vásárhelyiek is részese lehessünk, és
e patrícius polgári város szorgalmas, tisztességes, munkával és
becsülettel élő lakói az alábbiakhoz segítséget kaphassanak.

1./ A mai hatalom megfosztott bennünket a munka lehetőségétől.
Tevékenységének
gyümölcseként bezárt a Hódiköt Rt., a Mary Cipőgyár, több száz ember
elbocsátottak a Lasselsberger Kft-től, a Bercsényi Miklós Laktanyából
és a Hód-Mezőgazda Rt. privatizációjának is sok vásárhelyi család látta
kárát. Ma a városban és környékén több mint ötezren szeretnének
dolgozni, de nincs erre lehetőségük. Ezért kérünk a helyi
vállalkozásoknak támogatást, és olyan speciális kormányzati figyelmet,
amely az Alföld egyik meghatározó térségében állami kedvezményekkel és
támogatásokkal új munkahelyek százait és ezreit eredményezheti.

2./ Hódmezővásárhely, mint az ország legnagyobb kiterjedésű
agrár
városa legyen a Dél-Alföld mezőgazdasági és vidékfejlesztési,
stratégiai, szervezési, irányítási és hatósági központja. A központi és
regionális irányítási szervezetek egy részét helyezzék
Hódmezővásárhelyre.

3./ A vidék érdekeit képviselő új kormány haladéktalanul kezdje
meg a 47-es út négysávosításának építését, és legkésőbb 2007. őszéig fejezze is be.

4./ A 47-es főút városi szakasza kerülje el Hódmezővásárhelyt. Ne
a
tehermentesítő út valósuljon meg, hanem egy biztonságot, egészséget és
gazdasági fejlődést is eredményező „nagy elkerülő út” létesüljön.

5./ Az új kormány foglalkozzon a megye északi részének
közlekedési
infrastruktúrájával, így a Szentes-Vásárhely vasútvonallal, a hozzájuk
kapcsolódó MÁV állomásokkal, valamint az M9-es autópálya nyomvonalával,
és egy új Tisza híd létesítésével.

6./ Segítse a kormányzat azt a vásárhelyi törekvést, hogy a Szegedi
Tudományegyetem
kereteiben működő hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Főiskola a régió
biotechnológiai, bioenergia hasznosítási és agrárkutatási központja és
a térség hajtóereje legyen.

7./ Támogassa a kormány a hódmezővásárhelyi egészségügy és
különösen
a Kórház fejlesztését. Segítse egy új járóbeteg ellátó intézet
megépítését, a Kórház épületeinek felújítását és a Kakasszéki Gyógy- és
Rehabilitációs Intézet bővítését.

8./ A Magyar Köztársaság Kormánya perben és haragban áll
Hódmezővásárhely
polgáraival, hiszen 400 millió Ft-tal adós maradt a 2003. augusztus
20-án felavatott fedett uszoda építése kapcsán. Kérjük, hogy ezért
kövesse meg, valamint azzal is kárpótolja a kormányzat városunkat, hogy
a Második Széchenyi Tervben kapjon támogatást a város az új sportuszoda
mellett épülő fedett élményfürdő építéséhez

9./ Kérjük, hogy a méltatlanul és minden szakmai alapot nélkülöző
módon
térdre kényszerített és leépített vásárhelyi Bercsényi Miklós
Gépesített Lövészdandárt és az ottani, a hazájukat szolgáló honvédeket
teljesítményükhöz méltó módon rehabilitálja a magyar katonai vezetés.
Állítsák le a laktanya indokolatlan elsorvasztását.

10./ Segítse az új nemzeti és a vidék érdekeit képviselő kormányzat,
hogy Szeged Hódmezővásárhellyel összefogva a dél-alföldi régió gazdasági, tudományos és kulturális centruma lehessen.

Mindezek
jegyében Hódmezővásárhely és vidéke szövetséget szeretne kötni a
Cselekvő Nemzet Programját megvalósító új kormánnyal, hogy az itt élő
polgártársaink a munkára, az itt élő családok gyarapodására és a
biztonságra építhessék jövőjüket.

Tisztelettel:

Dr. Lázár János

polgármester

országgyűlési képviselő

Hódmezővásárhely, 2006. március 26.

Megszakítás