Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

110 éve épült a cinkusi iskola

Az
1900-tól 1974-ig működő cinkusi iskola megépítésének 110.
éves évfordulója alkalmából emlékdiplomát kapott
Hódmezővásárhely. Annak idején a város elöljárói döntöttek
az intézmény létrehozásáról és ezzel a tanyavilágban élő
fiatalok oktatásáról.

A
cinkusi iskola Orosháza után hat kilométerre található. A helyi
legenda szerint azért épülhetett meg, mert egy borkereskedő adót
csalt és Vásárhely városa úgy bűntette meg, hogy hat tanyasi
iskola költségeit kellett fedeznie.


Hatalmas lépést tett Hódmezővásárhely városa azzal, hogy
létrehozta az iskolát, hiszen a cinkusi, a tatársánci gyerekek
végre lehetőséget kaptak arra, hogy elsajátíthassák az
alapismereteket – mondta Deák György, a Cinkusiak Baráti Körének
elnöke.

A
hála jeleként az iskola építésének 110. éves évfordulóján a
Cinkusiak Baráti Köre emlékdiplomát adományozott
Hódmezővásárhelynek, melyet dr. Kószó Péter vett át. Az
alpolgármester külön köszönetet mondott a későbbi
üzemeltetőknek, hiszen jó gazdái voltak az épületnek és
megőrizték a rajta feltüntetett városi címert is.


Ma már ez az iskola a cinkusiak, a kardoskútiak és az orosháziak
közös szellemi kincsévvé vált, amely azért képvisel nagy
értéket itt a pusztaságban, mert az Árpád- és reneszánsz
korunkat a törökök teljesen elpusztították. Ez a 110 éves
épület jelenti immár nemzeti értékünket és a múltunkat –
fogalmazott az alpolgármester.

Az
ünnepségen azt a táblát is megkoszorúzták a résztvevők, amely
tíz évvel ezelőtt az itt tanítók előtti tiszteletadásból
készült. Ezt követően a megemlékezés a pár száz méterre
található egykori Cinkusi Kisgazda Olvasókör épületénél
folytatódott.


Csodálatos dolog, hogy az elsők között alakult meg annak idején
a cinkusi olvasókör, amiből aztán itt a pusztaságban egy egész
olvasóköri rendszer nőtte ki magát. Az alulról szerveződött
civil csoportok jó kapcsolatot ápoltak egymással egészen addig,
amíg 1949-ben be nem tiltották őket – mondta Szenti Tibor
néprajzkutató.

Számos
olvasókörhöz hasonlóan a cinkusi is újjáéledt a rendszerváltás
után. A tagok tegnap a sóshalmi és a vásárhelyi vendégekkel
együtt itt is elhelyezték az emlékezés koszorúit.

Megszakítás