Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

14 éve hunyt el Kárász József

Kárász
Józsefre, a népi írók nemzedékének kiemelkedő alakjára emlékeztek halálának 14.
évfordulóján Vásárhelyen. Tiszteletére egy íróversenyt is rendeztek, amelyet a héten
értékel a zsűri. 

A Kohán György utcán gyűltek össze az író munkásságát
ápoló alapítvány és irodalmi kör tagjai. Ott lakott ugyanis Kárász József,
ahogy az épületen található tábla is jelzi. A művész elismert könyvtáros volt,
készített sajtóbibliográfiákat, de elsősorban a népi írók nagy nemzedékének
kiemelkedő alakjaként tartják számon.

– Nemcsak a vásárhelyeiknek, hanem az egész alföld parasztságának
emléket állított azzal, hogy megírta 1939-ben a Tanya, majd 1941-ben az Asztal
című regényét. Ezekben az akkori társadalmi változásokra mutatott rá a szerző –
tudtuk meg Fehér Józseftől, a Kárász József Alapítvány és Irodalmi Kör
vezetőjétől.

Kezdő íróként Fehér József még találkozhatott Kárász
Józseffel, akitől sok mindent elsajátíthatott.

– Elmondta például, hogy nem kell olyan részletesen
kifejteni a dolgokat, vagy hogyan kell a novellákban és a regényekben a
szereplőket elhelyezni. Csodálatos ember volt, akire örömmel emlékezünk és
ápoljuk szellemi örökségét – tette hozzá.

A hagyaték
ápolásáért az irodalmi kör íróversenyt is szervezett a könyvtárban, amelyre
15-en jelentkeztek. Hogy a fantáziának ne szabjanak határt, mindenki szabadon
választott témában alkothatta történeteit. Az írásokat a zsűri a héten
értékeli.

Megszakítás