Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

2012. szeptember 2-án időközi polgármester választás Hódmezővásárhelyen

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 115. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az időközi polgármester választást 2012. szeptember 02. napjára (vasárnapra) tűzi ki. A HVB határozata.

Helyi Választási Bizottság

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

 

1/2012. (VII.02.) HVB határozata

 

Tárgy: Az időközi polgármester választás kitűzése

 

 

H a t á r o z a t

 

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 115. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az időközi polgármester választást a következőkben meghatározott időpontra tűzi ki, és elrendeli annak Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város honlapján, a ../www.hodmezovasarhely.hu oldalon történő közzétételét:

 

A Ve. 4. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Helyi Választási Bizottság Hódmezővásárhelyen az időközi polgármester választást

 

2012. szeptember 02. napjára (vasárnapra)

 

tűzi ki.

 

I n d o k o l á s

 

Lázár János Hódmezővásárhely polgármestere Hódmezővásárhely MJV Közgyűlésének címzett, Almási István alpolgármester részére és a Bizottsághoz eljuttatott nyilatkozata alapján, 2012. július 1-én lemondott mandátumáról.

 

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 115. § (1) bekezdése alapján az időközi választást az ok felmerülésétől számított 30 napon belül az illetékes választási bizottság tűzi ki, a mandátum megüresedésétől számított 4 hónapon belülre.

 

A Ve. 4. § (1) bekezdése értelmében a választást legkésőbb 60 nappal a szavazás napja előtt kell kitűzni. A szavazás napja nem eshet nemzeti ünnepre vagy a Munka Törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, illetve az azokat megelőző vagy követő napra.

 

A Helyi Választási Bizottság fenti törvényi rendelkezések figyelembe vételével hozta meg a rendelkező részben foglaltak szerinti döntését.

 

A Helyi Választási Bizottság a Ve. 29/C. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel

 intézkedik a határozat nyilvánosságra hozatala iránt.

 

Hódmezővásárhely, 2012. július 2.

 

 

Feketéné dr. Szemző Margit

                                                                                                        HVB elnök

A határozatot megtekintheti ../oldalak/idokozi-onkormanyzati-valasztas-2012-7858itt.

Megszakítás