Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

400.000 forint kárpótlás kérhető

Csorba Mihály alpolgármester, valamint a Hadiözvegyek, Hadiárvák,
Hadigondozottak Hódmezővásárhelyi Csoportja május 15−én megbeszélést
tartott a hódmezővásárhelyi Fekete Sas Kávézójában az életüktől és
szabadságuktól politikailag jogtalanul megfosztottak kárpótlására
vonatkozó jogszabályváltozásról és az ennek kapcsán benyújtható
kérelmek előterjesztésére vonatkozó lehetőségekről.

Dr. Kallai Violetta az önkormányzat alkalmazottja tájékoztatójában
elhangzott, hogy az jogosult személyi kárpótlásra, akinek
hozzátartozója 1939 – 1989 között a magyar hatóságok politikai önkénye
miatt vesztette életét, vagy deportálás, szovjet kényszermunka ideje
alatt halt meg, tovább az, aki a II. Világháború ideje alatt faji,
vallási vagy politikai indítékból munkaszolgálatot teljesített.
Személyi kárpótlás esetén a jogosult választhat kárpótlási jegy vagy
életjáradék közül. Meghatározott esetben rendel el a törvény egyösszegű
kárpótlást. Az Alkotmánybíróság visszamenőleges hatállyal
megsemmisítette a 30.000 forint összegű halál esetére járó juttatást,
melyet egy 1992- ben hozott törvény miatt vezettek be, az új összeg
400.000 forintban került megállapításra. A jogosultakat együttesen
illeti meg a 400.000 forint, nem jogosultanként biztosított juttatásról
van szó. A kárpótlási igényre irányuló kérelmet azon jogosultak
nyújthatják be, akik korábban nem nyújtották be, mert nem állt
rendelkezésükre megfelelő bizonyíték vagy későn, a törvényben
biztosított határidő után nyújtották be kérelmüket, vagy nem tettek
eleget hiánypótlási kötelezettségüknek. A magyar jogrendszer szabályai
szerint aki valamit állít, azt terheli a bizonyítás. Jelen esetben a
kérelmezőnek kell bizonyítani a halál bekövetkeztét, idejét, a
deportálás, a kényszermunka, a szabadságvesztés tényét és idejét. A
kérelmet erre rendszeresített nyomdai úton előállított adatlapon, vagy
Internetről letöltött nyomtatványon kell benyújtani a Központi
Igazságügyi Hivatal Kárpótlási Főosztályára a következő címre,
Budapest- 1116, Hauszman Alajos u 1. sz. Postacíme, Budapest- 1519, Pf.
46. Adatlap a www.karpotlas.hu internetes oldalról tölthető le vagy
beszerezhető a Hadiözvegyek, Hadigondozottak, Hadiárvák
Hódmezővásárhelyi Csoportjánál a Jókai u 58. szám alatt, valamint a
Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda Ügyfélszolgálatán és a
Jegyzői Irodában. Hitelesítés iránti kérelem a Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Iroda Ügyfélszolgálatán oldalanként 100 forintos
illetékbélyeg ellenében kérhető. Az Anyakönyvi Hivatalban, a születési,
a házassági anyakönyvi kivonat és a halotti bizonyítvány kiadása
illetékmentes. A kérelem benyújtási határideje 2006. július 31.,
elbírálás a benyújtást követő hat hónapon belül. Hiánypótlásra 30 nap
áll rendelkezésre és ekkor az ügyintézési határidőbe nem számít bele a
hiánypótlás ideje.

forrás: http://www.promenad.huwww.promenad.hu

Megszakítás