Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

70 éve tört ki a II. világháború – konferencia az Emlékpontban

70
évvel ezelőtt, 1939. szeptember 1-jén hajnali 4 óra 40 perckor indította meg
támadását a náci Németország Lengyelország ellen, mely a világtörténelem
legnagyobb fegyveres konfliktusának kirobbanásához, a legtöbb katonai és polgári
áldozatot követelő háborújához vezetett. Szeptember 10-én, csütörtökön a
hódmezővásárhelyi Emlékpont Múzeumban neves történészek elemzik a második
világháború közvetlen előzményének tekinthető Molotov-Ribbentrop paktumot, mely
titkos záradékában a
náci és a sztálinista birodalom felosztotta egymás között Lengyelországot és
Kelet-Közép-Európát.

A két
totalitárius hatalom 1939. szeptember 23-án kötötte meg azt a megnemtámadási
szerződést, mely az egységet aláíró két külpolitikus neve nyomán
Molotov-Ribbentrop paktumként híresült el. A szerződés titkos, szovjet részről
egészen 1989-ig titkolt, tabuként kezelt záradékában Hitler és Sztálin
felosztotta egymás között Lengyelországot, a Közép-Európa keleti felét – a
Baltikumot, Finnországot és a Dnyeszter folyón túli román
területeket.

Az
Emlékpont és Kremlinológiai Intézet közös konferenciáján neves kutatók elemzik
az érintett országok szemszögéből a náci-szovjet egyezményt és annak
következményeit. Őexcelenciája Joanna Stempińska, a Lengyel Köztársaság
nagykövete nyitja meg a rendezvényt, melyen kiemelt szerepet kap a paktum „fő
áldozata”, Lengyelország. Kovács István polonista a lengyel-német háborút és a
szovjet „orvtámadást” tárja a nyilvánosság elé, míg a lengyel származású megyei
levéltárigazgató, Biernacki Karol a magyarországi lengyel menekültek helyzetét
mutatja be. Sajnos a közvélemény előtt kevéssé ismert a lengyel-magyar barátság
e fejezete, amikor 1939. szeptemberében több tízezer menekült érkezhetett – a
néhány hónappal korábban, Kárpátalja visszacsatolásával helyreállt
határszakaszon – Magyarországra. A paktumot a két agresszor szemszögéből Kun
Miklós és Németh István professzorok elemzik, akik a sztálinista, illetve a
hitlerista történettudomány legelismertebb hazai szakértői.

Olyan
érdekes előadások is szerepelnek repertoáron, mint a híres szovjet filmrendező
Eizenstein filmjei a két diktatúra viszonyának változásával, de azt is
megtudhatják a tanácskozás résztvevői, hogyan viszonyultak az angolszász
hatalmak a paktumhoz. Szó lesz még a balti országokról, illetve Besszarábia
Szovjetunióhoz csatolásáról – ezek az államok és területek 1940 folyamán váltak
a kommunista birodalom részévé.

A részletes program:

A Tornyai János Múzeum
és Közművelődési Központ és

a Károli Gáspár
Református Egyetem Kremlinológiai Intézete

tisztelettel meghívja
Önt

2009. szeptember
10-én, csütörtökön 10 órára

A TITKOLT ZÁRADÉK

Lengyelország és Kelet-Közép-Európa
szovjet és német érdekszférára osztása (1939-1940)

című tudományos konferenciára.

Történettudományi tanácskozás a Molotov-Ribbentrop paktum aláírásának,
Lengyelország náci és szovjet megszállásának, valamint a lengyel-magyar határ
megnyitásának 70. évfordulója alkalmából.

Helyszín:

Emlékpont

(6800
Hódmezővásárhely, Andrássy út 34.)

Köszöntőt mond:

DR. LÁZÁR JÁNOS

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város polgármestere,
országgyűlési képviselője

HANS
KAISER
volt miniszter, a Konrad Adenauer Alapítvány
magyarországi irodavezetője

A rendezvényt megnyitja:

JOANNA
STEMPIŃSKA
a Lengyel
Köztársaság rendkívüli és
meghatalmazott nagykövete


Program

Levezető elnök:

Dr. Zakar Péter történész, a Csongrád
Megyei Közgyűlés alelnöke

10.40 – Prof. Dr.
Kun Miklós
intézetvezető egyetemi tanár

KRE Kremlinológiai Intézet, Budapest

A Molotov–Ribbentrop paktum: új
olvasat

11.00 – Prof. Dr. Németh István történész, egyetemi
docens

Eszterházy Károly Főiskola, Eger

A szovjet-német szerződés
Németország szemszögéből

11.20 – Dr. Kovács István történész, tudományos
főmunkatárs

MTA Történettudományi
Intézet, Budapest

A
német-lengyel háború 1939 szeptemberében-októberében
és Lengyelország hátbatámadása

11.40 – Dr. Biernacki
Karol
főlevéltáros, levéltárigazgató

Csongrád Megyei Levéltár, Szeged

Lengyel menekültek Magyarországon

Szünet

12.30 – Dr. Kovács Emőke történész, egyetemi
tanársegéd

KRE Kremlinológiai
Intézet, Budapest

Szergej Eizenstein filmjei és a
szovjet-német kapcsolatok

12.50 – Dr. Szemerkényi Réka biztonságpolitikai
szakértő, tudományos munkatárs,

KRE Kremlinológiai
Intézet, Budapest

Roosevelt és az
USA külpolitikája a paktum alatt

13.10 – Dr. Lagzi Gábor történész, egyetemi
tanársegéd

Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézet, Debrecen

A nagyhatalmak harapófogójában – a Baltikum szovjet
megszállása és bekebelezése

13.30 – Vincze Gábor történész

Emlékpont, Hódmezővásárhely

A titkos paktum hatása
Romániára: Besszarábia és Erdély kérdése

13.50 – Kérdések, hozzászólások

Megszakítás