Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

75 évvel ezelőtt érkezett a Szent Jobb Hódmezővásárhelyre

A Szent Korona másolatát is megtekinthették az érdeklődők a Szent Jobb országjárásának 75. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat keretében szombaton. A Szent István templomban tartott ünnepi szentmise után az előtérben emléktáblát is avatták.

75 évvel ezelőtt az országjárás keretében Szent István királyunk kéz ereklyéje Hódmezővásárhelyre is eljutott. A jeles évfordulóról a Történelmi Vitézi Rend, a Magyar Koronaőrök Egyesülete és a Szent István Király Plébánia kétnapos programsorozattal emlékezett meg. A csütörtökön kezdődő, majd szombaton folytatódó események délután a Szent István-templomban indultak, ahol Németh László esperes szent misét celebrált, Kovács Ferenc a Történelmi Vitézi Rend tagjaként pedig vetítéssel egybekötött előadáson ismertette a Szent Jobb 1938–as országjárásának főbb helyszíneit és helyi vonatkozásait. Az esemény különlegességeként a Koronaőrök társaságában megérkezett a Szent Korona másolata is. Legutóbb a korona másolata a Szent Jobb országjárásának 75. évfordulóján járt a Hódmezővásárhelyen.

– A Szent Koronát az oltáron helyezzük el és a szent mise végén jelenlévő hívek, az ünneplők közel mehetnek hozzá, mert közszemlére bocsátjuk – mondta Németh László esperes.

Ahogyan annak idején a Szent Jobb, most a korona másolata is a Koronaőrök társaságában érkezett Hódmezővásárhelyre. Bár pár éve a korona őrzését már a Honvédség látja, el, a régebbi időkben, különösen, amikor még háborúk dúltak, kiemelt feladat hárult arra, aki a biztonságáról gondoskodott.

– Amit a magyar nyelvben az őrzés szó jelent, a koronaőröknek az volt a feladtuk. Akár testi épségük veszélyeztetésével is meg kellett akadályozniuk, hogy bántódás érje a koronát, tehát minden áron meg kellett védelmezniük- mondta Kerecsen László a Magyar Királyi Hagyományőrző Koronaőr Egyesület tagja.

Az ünnepség zárásaként a Szent Jobb 75 éves országjárásnak és Vásárhelyen tartózkodásának tiszteletére a templom falán elhelyezett emléktáblát a Szent Korona jelenlétében avatták fel és koszorúztak meg.

Megszakítás