Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

95 millió a nem várt költségekre

Hódmezővásárhely 95 millió forint vis major támogatásra nyújt be
igényt −− erről döntött egyhangú szavazással június 15−én rendkívüli
közgyűlésen a város képviselőtestülete.

Dr. Lázár János
polgármester elmondta, hogy az árvízi védekezés kapcsán felmerült
költségek jelentős terheket róttak az önkormányzatra. 60,8 millió
forintot igényelnek, ami a szúnyoggyérítésre, üzemanyagköltségre és
munkabérekre fordított összeget foglalja magába. További 35 millió
forint szükséges a megrongálódott utak helyreállítására, amit szintén
vis major támogatásból szeretne megvalósítani a város.

forrás: http://www.promenad.huwww.promenad.hu

Megszakítás