Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A 110 éve született Németh Lászlóra emlékeznek Hódmezővásárhelyen

Tudományos
tanácskozással és irodalmi műsorral emlékeznek a legvásárhelyibb nem
vásárhelyire, Németh Lászlóra Hódmezővásárhelyen április 15-én, pénteken. A
neves író és gondolkodó életművének ápolásával évtizedek óta kiemelten
foglalkozik Hódmezővásárhely városa, ahol a Németh László Társaság egész napos
rendezvénysorozattal tiszteleg a magyar irodalom 110 éve született kiemelkedő
egyénisége előtt.

Németh
László Nagybányán született regény- és
drámaíró, tizenöt nyelven tájékozódó esszéíró és műfordító, a magyar népi írói
mozgalom eszmeteremtő és mintaadó személyisége. Először 1940-ben járt vendégként
– Móricz Zsigmonddal együtt – Hódmezővásárhelyen. Különösen nagy hatást tett rá
a „vásárhelyi példa”: a Tanyai Tanulók Otthonának megismerése. 1945-ben a helyi
református egyházközség óraadó tanárnak hívta meg az akkor megélhetés nélkül
álló országos hírű írót. 1945 és 1948 között a leány- és a fiúgimnázium a
kísérletező pedagógust ébreszti fel benne, de több nagy művének is ez a város
volt a bölcsője. Itt fogalmazta újra Mathiász-panzió című drámáját, itt fejezte
be az Iszonyt, ennek a városnak az alakjairól írta az Égető Esztert, itt
születtek legjobb történelmi drámái. Vásárhelyi évei alatt aktívan részt vett a
város kulturális életében, a Tornyai Társaság munkájában, dolgozott a helyi
irodalmi folyóiratokban: a Puszták Népének többek közt a Pusztuló magyarok című
vígjátékát, a Délszigetnek Erzsébet-nap című drámáját adta. 1949-1954 között még
mindig hónapokat töltött Hódmezővásárhelyen és késő öregkoráig honvágya volt a
tanítás, a nyugalmat, menedéket adó város után. Kossuth-díjának összegét
1957-ben a Bethlen Gimnáziumnak adományozta könyvtárfejlesztésre.

Az
emléknapon, április 15-én pénteken 10 óra 30-kor tudományos tanácskozást
rendeznek neves irodalomtörténészek részvételével a hódmezővásárhelyi Városháza
dísztermében, majd 15 órától az Emlékpont Múzeum előadótermében interaktív
irodalmi műsorral idézik fel a nevét viselő és szeretett iskolája diákjai Németh
László vásárhelyi éveit. Az Árva László iskolaigazgató által összeállított
műsorban részletek hangzanak el a híres író műveiből, levelezéséből, valamint
videóbejátszások, kordokumentumok és korabeli újságcikkek hozzák közelebb az
érdeklődőkhöz a legvásárhelyibb nem vásárhelyi munkásságát és belső
vívódását.

Megszakítás