Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A cél, hogy megtartsák a szakközépiskolákat

Folyik a konzorciumi képzőhelyek kialakítása a
térségben, ami nem kevés problémát von maga után, de elkerülhetetlen
lépés − derült ki Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
képviselőtestületének március 22−i rendkívüli közgyűlésén.

Nagy Judit oktatási csoportvezető elmondta, a Corvin Mátyás
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola a
vendéglátás terén válik beiskolázási centrummá, és juthat így jelentős
plusz forráshoz. Az Eötvös József Szakközépiskolában a közgazdasági
szakmacsoport kapott kiemelt szerepet, a Kalmár Zsigmond Ipari
Szakközépiskola és Szakiskolában a közlekedési és kerámia
szakmacsoportra, valamint a fogtechnikus képzésre kerül a hangsúly,
továbbá ez az intézmény lesz az egész életen át tanulás központja a
megyében. A Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola az informatikai
képzésben kap központi szerepet, a Gregus Máté Mezőgazdasági
Szakközépiskolában pedig az állattenyésztés irányában folyhatnak
fejlesztések.
Kiss László képviselő felvetette, hogy a hagyományos
tevékenységet végző vásárhelyi cégek így hátrányba kerülhetnek a
szakképzés terén. Ezért érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy a város
mit tehetne például a gépészeti képzés megtartására. Debreczeni
Magdolna, a Kalmár Zsigmond Szakközépiskola igazgatónője elmondta,
igaz, hogy a gépészet terén a szakmai képzés Szentesen zajlik a
jövőben, de az elméleti képzés marad Vásárhelyen. Az igazgatónő
hozzátette, nem volt választásuk, a konzorciumon kívüli képzést a
jövőben nem kap állami normatívát.
Almási István alpolgármester
kifejtette, Hódmezővásárhely szerencsés helyzetben van, mivel két
konzorciumi csoporthoz (megyei illetve szegedi) is tartozik, így
sikerült több képzést megmenteni. A cél az volt, hogy ne szűnjön meg
5-ből 4 szakközépiskola a városban.

forrás: http://www.promenad.huwww.promenad.hu

Megszakítás