Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A családok pénztárcáihoz szabta Hódmezővásárhely a bölcsődék napidíját

Egyedi módszert dolgozott ki a hódmezővásárhelyi
önkormányzat a törvény szerint idén bevezetésre kerülő bölcsődei gondozási díj
kiszámításában. A város egyeztetést folytatott az érintett szülőkkel, majd a
családok egy főre eső jövedelmét alapul véve sávonként határozta meg a bölcsődei
díj mértékét. Ez a családok 70 százalékában a tavalyihoz képest alacsonyabb
díjakat jelent, többet csak azok fizetnek, ahol az egy főre eső jövedelem
megközelíti vagy meghaladja a 100.000 forintot.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény
módosítása szerint 2012. január 1-től a bölcsődei ellátás keretében nyújtott
gondozásra – a fenntartó döntésétől függően – térítési díjat lehet
megállapítani, az étkezési díj mellett.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a
jogszabályban meghatározott változtatás előtt társadalmi egyeztetést indított,
amely során az érintett intézmények vezetői és a városi Szociálpolitikai Tanács
véleménye mellett a családokat is megkérdezte. Hódmezővásárhelyen 270 bölcsődés
gyermek van, akik szüleit a város egy felmérés keretében keresett meg. A
felmérésben – teljesen önkéntes alapon – a 270-ből 210 család részt vett, a
város elsősorban arra volt kíváncsi, hogy a szülők anyagi helyzete mennyire
terhelhető a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért bevezetendő
térítési díjjal. A társadalmi egyeztetés eredményeként a hódmezővásárhelyi
önkormányzat egyedi módszert dolgozott ki. Eszerint – biztosítva a teljesen vagy
részben ingyenes ellátást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a
fogyatékkal élő, a tartósan beteg, a három vagy több gyermekes családban, és az
átmeneti gondozásban vagy tartós nevelésben élő gyermekek számára – a város a
családok egy főre eső jövedelme alapján határozta meg a bölcsődék térítési
díját, ami a családok mintegy 70 százalékában a korábbi években fizetett
bölcsődei napidíjhoz képest alacsonyabb lett.

Az április elsején bevezetésre kerülő számítás szerint a
korábbi 657 forintos bölcsődei napi díj helyett azoknak a családoknak, ahol az
egy főre eső jövedelem nem éri el a 39.900 forintot, 430 forintot, 54.925
forintos egy főre eső jövedelem alatt 580 forintot, 69.950 forintos egy főre eső
jövedelem alatt 630 forintot kell fizetni. Emelkedés csak az ennél magasabb
jövedelmű családoknál tapasztalható: 84.976 forintos egy főre eső jövedelem
alatt 680 forintot, 100.000 forintot meghaladó egy főre eső jövedelem alatt 730
forintot, míg azokban a családokban, ahol az egy főre eső jövedelem meghaladja a
100.000 forintot 810 forintot kell fizetni naponta a bölcsődés gyermekek
után.

Az új számítás a bölcsődés gyermekeket nevelő családok 70
százalékánakalacsonyabb költséget jelent, lényeges, de maximum 26
százalékos emelkedés csak azoknál a családoknál történik, ahol az egy főre eső
jövedelem megközelíti, vagy meghaladja a 100.000 forintot. Az önkormányzati
bölcsődék térítési díjai minden jövedelemszintnél alacsonyabbak maradtak a
magánvállalkozásként működő családi napközik napidíjánál.

Megszakítás