Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A Csúcsi Református Egyházközség Evangelizációs Csendesnapokat tart

A Csúcsi Református Egyházközség
szeretettel meghívja az Evangelizációs Csendesnapokra a hódmezővásárhelyi
Csúcsi Református Egyházközség (Jókai u. 85.) Imaházába. Szeptember 25-én 18
órakor igét hirdet: Dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor (Szeged). Az
evangelizációs hét perselypénzét a református iskola megsegítésére fordítjuk.

Megszakítás