Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A Helyi Választási Bizottság határozata

2007. április 15−ére időközi választást tűz ki Hódmezővásárhely 02. számú egyéni választókerületében.

Helyi Választási Bizottság

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

A Helyi Választási Bizottság 1/2007. (I.22.) határozata

Tárgy. Időközi választás kitűzése

h a t á r o z a t

A Helyi Választási Bizottság az 1997. évi C. törvény 115.§ (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva

2007. április 15-ére időközi választást tűz ki Hódmezővásárhely 02. számú egyéni választókerületében.

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárás határidőit és határnapjait e határozat melléklete szerint állapítja meg.

INDOKOLÁS

A
Helyi Választási Bizottság a 128/2006. (X.02.) számú HVB határozatával
megállapította, hogy a 2006. évi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választásán a 2. számú evk-ban Csorba Mihály
szerzett mandátumot.

A
helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló
2000. évi XCVI. törvény 2.§ h.) pontja értelmében az önkormányzati
képviselő megbízatása megszűnik az önkormányzati képviselő halálával.

A
Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Csorba Mihály
alpolgármester, egyéni választókerületi települési képviselő
megbízatása 2007. január 10. napján – elhalálozása miatt – megszűnt.

A
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
1990. évi LXIV. tv. 53. §. (1) bekezdése alapján, ha az egyéni
választókerület képviselőjének megbízatása megszűnik, időközi
választást kell kitűzni.

A
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115. §. (1) bekezdése
értelmében, az időközi választást az ok felmerülésétől számított 30
napon belül az illetékes választási bizottság tűzi ki. Az időközi
választást a mandátum megüresedésétől számított négy hónapon belülre
kell kitűzni.

Fentiek alapján a választási bizottság az időközi választást 2007. április 15.-ére tűzte ki.

A
HVB ugyanezen határozatával, a mellékletben foglaltak szerint – az
1997. évi C. törvény 105/A. §. (2) bekezdésének j.) pontja alapján –
megállapította annak naptár szerinti határnapjait.

A
határozat a Ve. 115. §. (1) bekezdésén, 105/A. (2) bekezdésének j.)
pontján, valamint 1990. évi LXIV. tv. 53. §. (1) bekezdésén alapul.

A választási bizottság intézkedik a határozat közlése, közzététele iránt.

Hódmezővásárhely, 2007. január 22.

Feketéné dr. Szemző Margit

HVB elnök

Megszakítás