Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A Helyi Választási Bizottság határozata

Helyi Választási Bizottság

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

A Helyi Választási Bizottság 2/2007. (I.22.) határozata

Tárgy: Szavazóhelyiség kijelölése

h a t á r o z a t

A
Helyi Választási Bizottság a Választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény (Ve.) 115/S § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében
eljárva, az OVB 578/2006. (XII.5.) számú határozatával 2007. március 4.
napjára kitűzött területi és országos kisebbségi önkormányzati
képviselők választásának napjára

kijelöli szavazóhelyiségnek a Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. (Polgármesteri Hivatal) emelet 5. számú irodát.

I N D O K O L Á S

Az
Országos Választási Bizottság az 578/2006. (XII.5.) sz. határozatával
2007. március 4-ére tűzte ki a területi és országos kisebbségi
önkormányzati képviselők választását.

A
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/O. §-a értelmében
szavazásra azokon a településeken kerül sor, ahol a szavazás napján
települési kisebbségi önkormányzat működik.

A Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/S § (2) bekezdése értelmében szavazni a helyi választási bizottság által kijelölt helyiségben lehet.

A
HVB a fenti törvényi rendelkezések alapján a Ve. 115/S § (2)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva hozta meg a rendelkező
rész szerinti döntést.

A választási bizottság intézkedik a határozat közlése, közzététele iránt.

Hódmezővásárhely, 2007. január 22.

Feketéné dr. Szemző Margit

HVB elnök

Megszakítás