Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A „Hódmezővásárhely és térségében 117 km hosszúságban külterületi kerékpárút építése” projekt kapcsán jogi szolgáltatás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1. ajánlatkérő beszerzési eljárást kíván lefolytatni az alábbiak szerint:

Árajánlatkérés tárgya: A „Hódmezővásárhely és térségében 117 km hosszúságban külterületi kerékpárút építése” projekt kapcsán jogi szolgáltatás

Árajánlatkérés rövid leírása: A jogi szolgáltatás keretében a megadott helyrajzi számhoz tartozóan:

– Az Önkormányzat (továbbiakban: Megbízó) által rendelkezésre bocsátott előzetes szakvélemény alapján, annak a kézhezvételét követő 5 munkanapon belül az abban meghatározott ingatlan-forgalmi érték alapulvételével, a kisajátítást kérő nevében adásvételi szerződés – tervezettel vételi ajánlat megküldése – az Önkormányzat felé igazolt módon – a tulajdonos vagy más kártalanításra jogosult részére a kisajátítással érintett terület vonatkozásában.

A vételi ajánlat 30 napon belüli elfogadása esetén, az arról való tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül a szerződéskötés megszervezése, az Önkormányzat nevében adásvételi szerződés az elvárható legrövidebb határidőn belüli megkötése, továbbá az ingatlan-nyilvántartásba történő tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatos teljeskörű jogi ügyintézés. (Beleértve azt az esetet is, amikor az eladó kérésére a teljes ingatlant kisajátítást helyettesítő adásvétel útján a Megbízó megszerzi.)

– Amennyiben a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Kst.) 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az adásvételi szerződés megkötését meghiúsultnak kell tekinteni, a Megbízó képviseletében a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalnál a kisajátítási eljárás megindítása a meghiúsulás tényének tudomására jutását követő 5 munkanapon belül.

– Adott esetben teljeskörű perképviselet a Törvényszéken a kisajátítási eljárásban hozott határozat bírósági felülvizsgálata során.

A teljes eljárás során a megtett intézkedésekről a Megbízót a Megbízott tájékoztatni köteles!

A szerződéskötés tervezett ideje: 2022. július

A teljesítés határideje: a szerződésben foglaltak szerint

A regisztráció határideje: 2022. július 7. 16:00 óra

Kérem, hogy az árajánlatkérésen történő részvételi szándékát az alábbi adatok kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu e-mail címre történő megküldésével jelezze:

–          cégnév

–          székhely

–          kapcsolattartó

–          elérhetőség (telefon, fax, e-mail)

–          beszerzés tárgya

A teljes dokumentumot megtekintheti az alábbi ikonra kattintva:

Megszakítás