Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A hódmezővásárhelyi modellt tanulmányozták a külföldi oktatási szakértők

Hét ország oktatási szakértői utaztak
Hódmezővásárhelyre, hogy a város oktatási rendszerét tanulmányozzák, megismerjék,
majd a látottakat saját hazájukban felhasználják, elterjesszék. A Roma Oktatási
Alap által szervezett tanulmányút mellett az Európai Unió oktatási ügyekkel
foglalkozó szakbizottságának képviselői is Vásárhelyen jártak a mai napon, ők
az iskolákban folyó munkát, valamint ennek a társadalmi integrációra kifejtett
hatásait figyelték meg.

Két oktatási szakértőkből álló bizottság is járt a mai napon Hódmezővásárhelyen, hogy a
város modellértékű oktatási rendszerét tanulmányozzák.

A Roma Oktatási
Alap (Roma Education Fund) a Tempusz Közalapítvánnyal együttműködésben
tanulmányutat szervezett Németországból, Írországból, Csehországból,
Svédországból és Franciaországból érkező oktatási szakembereknek. A hét szakértő
két hódmezővásárhelyi intézményt keresett fel, majd a Polgármesteri Hivatalban
a város teljes oktatási rendszerének átalakítását, működését ismerhette meg.

Elsőként a Janikovszky Éva Óvoda Észak utcai tagintézményébe
látogattak, ahol az ott működő holland modellt tanulmányozták. Ennek lényege,
hogy az óvodai életbe a szülőket is bevonják, segítve ezzel a gyermek
fejlődését, valamint javítva a szülő-gyermek kapcsolatát. Ezt követően a Szent
István Általános Iskola két óráján vettek részt, majd a városházán Licska Anikó
oktatási csoportvezető előadásából átfogó képet kaphattak a város oktatási
rendszerének átszervezéséről,  működéséről.

– A tanulmányút célja, hogy olyan, a romák és
hátrányos helyzetűek oktatási integrációját célzó programokat ismerjenek meg
hazánkban a más országokból érkező szakemberek, amelyeket saját országukban a
migráció, vagy egyéb hátrányos helyzetű csoportok integrációja során mintaként
tudnak felhasználni, alkalmazni, valamint el tudnak terjeszteni. A vásárhelyi
látogatás során igazán speciális tapasztalatokat adott az Észak utcai óvodában
megismert program, mivel sajnos nem sok óvodában láthatunk ilyet. Van néhány központi irányítású program, de az itteni
saját kezdeményezés, ami nagyon ritka és még értékesebbé teszi a
tapasztalatokat – foglalta össze Nagy Anasztázia, a Roma Oktatási Alap
csoportvezetője.

Az Európai Unió oktatási ügyekkel foglalkozó
szakbizottságának képviselői is Hódmezővásárhelyen jártak a mai napon. Ők a
Varga Tamás Általános Iskolába és a Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor utcai
tagintézményébe látogattak el, elsősorban a romák társadalmi integrációját
vizsgálták, mindemellett a vásárhelyen átalakított oktatási rendszert és a
hallgatói mentorprogram tapasztalatait figyelték meg.

A bizottságot képviselő egyik tag, a
Görögországból érkezett Alexandros Tsolakis úgy fogalmazott: náluk is van roma
kisebbség, és deszegregációs törekvés, de példaértékűnek tartja, ahogyan itt
Hódmezővásárhelyen segítik a hátrányos helyzetűeket.

Megszakítás