Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A HVSZ Zrt igazgatóságának közleménye

A HVSZ
Zrt. felhívja a Tisztelt Fogyasztók figyelmét, hogy távhő szolgáltató társaságunk
– hasonlóan egyéb közműcégekhez – a megfizetett szolgáltatási díjakból biztosítja
a hő- és használati melegvíz szolgáltatását a lakosság részére. Sajnálatos
tény, hogy amennyiben fogyasztóink nem fizetnek az általuk igénybe vett távfűtésért,
úgy társaságunk működésében fizetési nehézségek keletkezhetnek, amelyek
kihatnak az általunk nyújtott szolgáltatások biztonságos ellátására, illetve
folytonosságára is.

KÖZLEMÉNY

A HVSZ
Zrt. felhívja a Tisztelt Fogyasztók figyelmét, hogy távhő szolgáltató társaságunk
– hasonlóan egyéb közműcégekhez – a megfizetett szolgáltatási díjakból biztosítja
a hő- és használati melegvíz szolgáltatását a lakosság részére. Sajnálatos
tény, hogy amennyiben fogyasztóink nem fizetnek az általuk igénybe vett távfűtésért,
úgy társaságunk működésében fizetési nehézségek keletkezhetnek, amelyek
kihatnak az általunk nyújtott szolgáltatások biztonságos ellátására, illetve
folytonosságára is.

Ezúton szeretnénk minden Tisztelt
Fogyasztónk, különösen a társasházak közös képviselőinek figyelmét
felhívni, hogy a távhőszolgáltatáról szóló 2005. évi XVIII. törvény
értelmében a HVSZ Zrt. ideiglenes szankciókat alkalmazhat azokkal
szemben, akik fizetés nélkül veszik igénybe az általunk biztosított
szolgáltatást. A távhőszolgáltatási törvény 49.§ (2) e.) pontja értelmében
társaságunk a 60 napon túl meg nem fizetett tartozás esetén jogosult a
közszolgáltatási szerződés felmondására is, mely a teljes hőszolgáltatás
megszűnését vonhatja maga után.

Tájékoztatjuk a fentiek alapján minden
Tisztelt Fogyasztónkat, hogy a HVSZ Zrt. az üzembiztonság fenntartása és a folyamatos
lakossági hőellátás érdekében nem vállalhatja fel, hogy egyes fogyasztók a
biztosított távfűtés ellenértékét ne fizessék ki, és ebből eredően a hódmezővásárhelyi
háztartások ellátása bizonytalanná váljon. Amennyiben jelentős összegű
tartozások halmozódnak fel, a szolgáltatás biztonsága érdekében érvényesíteni
fogjuk a törvény által biztosított jogainkat.

HVSZ Zrt.

Igazgatósága

Megszakítás