Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A jó versek örök életűek

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a hódmezővásárhelyi Petőfi Sándor
Művelődési Központban Bitskey Tibor, színművész önálló estjén vehettek
részt az érdeklődők, akik többek között Petőfi Sándor, Móra Ferenc,
Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, valamint Wass Albert verseit és prózáit
hallgathatták meg a színész előadásában. Bitskey Tibor szerint, a jó
versek örök életűek és országunk egyedülálló módon a legtöbb írót és
költőt adta a világnak.

Bitskey Tibor elmondta, már kiskorában megszerette a verseket és a
rákoskeresztúri iskolában, ahol az elemi osztályokat végezte, mindig ő
szavalt az intézmény ünnepségein. Nagy hatással van rám Móra Ferenc: A
hegedű című műve, amit ars poétikámnak tekintek – mondta a színész.

A művész elszavalta Csokonai Vitéz Mihály: Estve című versét is.
Bitskey Tibor szerint, még egy ilyen vers nincs, ami ennyire tükrözné a
magyar természetet.

A közönség meghatódva hallgatta Szabó Lőrinc szerelméhez írt
egyik szonettjét. Az író huszonöt évig élt együtt szerelmével, akihez a
halálát követő évben száznégy szonettet írt.

Bitskey Tibor, arra biztatta az előadáson megjelenteket, hogy
olvassanak minél több verset, ugyanis a művek minden kérdésükre választ
adnak.

forrás: http://www.promenad.huwww.promenad.hu

Megszakítás