Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A kard és a kereszt egysége

Egy évezreddel Szent István király után, nem kevesebb a mai magyarok felelőssége, feladata, mint egy új Magyarország felépítése – mondta Szent István király ünnepén beszédében dr. Lázár János. A polgármester, országgyűlési képviselő szerint nem pártváltásra, hanem olyan változásra van szüksége hazánknak, amely új államot teremt. A kard és kereszt egységében.

 

– Nekünk magyaroknak, akik az elmúlt 1009 esztendő örök vesztesei voltunk: a rendszerváltás elrablását, 1956, 1849 elbukását, Trianon és számos megszállás elszenvedését követően az államunkat megalapító Szent István király ünnepén nem alibi ünneplésre, nem csak ökörsütésre, gálára, parasztvakításra van szükségünk, hanem valódi, átélt ünnepre. Szögezzük le magunkban és tanítsuk meg az utánunk jövőknek, hogy Szent István napja ünnepe létünknek, annak, hogy 1009 év után még itt vagyunk. De ahogyan az 1009 év folyamán számos alkalommal, ma ismét a vesztünkre törnek. Nyugatról, keletről, közelről és távolról. Ezért a mai ünnepségnek emelkedettnek, büszkének, erőt adónak kell lennie – fogalmazott dr. Lázár János.

A polgármester elmondta: az emlékezés nem maradhat a szavak szintjén, komoly tettekre is szükség van, amelyek között az első helyen a szembenézés áll. 1009 év távlatában, 20 évvel a rendszerváltozás, és 8 évvel 2002 után egy szétlopott, kifosztott ország és egy totális társadalmi csődben vergődő közösség ma Magyarország.

– Szent Istvánból kell merítkeznünk, hogy észrevegyük: az erő és az erény, az új állam születése, a kard és a kereszt gyümölcse. A felelősség pedig óriási. Nekünk jutott a feladat, hogy Szent Istvánt követően 1009 évvel, újból és újból új irányt szabjunk. A húsz év után és a nyolc év után is új irányra van szükség. Először is el kell számolnunk az elmúlt húsz esztendővel. Először el kell számolnunk azzal, hogy hogyan jutott ez az ország abba a vergődésbe, amelyből alig tudta magát kiszakítani. De nem csak elszámolnunk kell, hanem elszámoltatnunk is. Elszámoltatnunk azokat, akik ellopták és elrabolták a rendszerváltást, akik kifosztották ezt az országot az elmúlt 8 esztendőben, és még az utolsó hónapokat is csak arra használják föl, hogy lopjanak, fosztogassanak. A tolvajok ellen a legnagyobb erő, Szent István öröksége és törvénye.

Nem csak a hétköznapi bűnökkel és bűnösökkel, nem csak a rend hiányával, nem csak az állam pusztulásával kell szembenéznünk. Szembe kell néznünk azzal, hogy a rendszerváltozás politikai elitje kudarcot vallott és csődbe vezette ezt az országot. Meg kell nevezni és meg kell büntetni a felelősöket. Helyre kell állítani a kard és erény egységét – jelentette ki a polgármester.

Dr. Lázár János szerint térdre kényszerített ország ma Magyarország. Olyan ország, ahol az állam megölte önmagát. Nem véd, nem segít, nem bátorít. Nincs számonkérés és nincs elszámolás.

– Legyen végre igazság! Nézzünk szembe a valósággal, és jöjjön egy új generáció. Ma a születésnapi tortán 1009 gyertya ég és a kívánság, amit megfogalmazunk nem kevesebb, mint egy új állam. Nem kevesebb a ma itt jelenlévők felelőssége sem: újra kell alapítanunk Magyarországot. A kard és a kereszt országát kell újra létrehozni. A kard teremtsen rendet, legyen a hitelesség záloga, és legyen annak a záloga, hogy ebben az országban ne kelljen félnünk. A kard jelentse: le a tolvajokkal. Lent és fent.

Csak Szent István adhatja meg az elmúlt 1009 esztendőből, az erőt, a lehetőséget és az erkölcsöt, hogy ma megújulhassunk. Az alibi ünnep helyett, hirdessük a kard és a kereszt egységét. Gondoljunk a 900-as évekre. Nem az 1900-as, hanem a 900-as évekre. Hogyan készült Szent István az újra, hogyan rakta le az alapokat, és hogyan fogalmazta meg az intelmeit. Hogyan alapított új államot. És akik ma itt Szent István előtt tisztelegnek, s akik ma Szent Istvánban hisznek és felismerik erejét, azok biztosak lehetnek abban, hogy lesz magyar feltámadás. Lesz magyar feltámadás, és ennek az előkészítése a mi generációnk kötelessége. És a következő 1 év kihívása.

Nem csak szavazni kell. Nem csak pártváltás kell. Egy olyan változás kell, amely új államot és új rendszert teremt. Legalább olyan újat, mint, amilyet Szent István teremtett a kereszténységgel. Az új, 21. századi kereszténység megteremtésére van szükség. A kard és a kereszt egységében – zárta gondolatait dr. Lázár János.

 

Megszakítás