Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A költségtérítéses képzésű hallgatók is pályázhatnak

Módosult az
idei Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpállyázat kiírása. A
módosítás értelmében az államilag támogatott képzési forma mellett a
költségtérítéses képzésben tanuló hallgatók is részt vehetnek a programban. A
pályázatok benyújtási határideje október 31!

„A” típusú Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

felsőoktatási
hallgatók számára.

A pályázatra azok az önkormányzat
területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó
keretidőn belül államilag támogatott, vagy
költségtérítéses teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú
alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és
katonai felsőoktatási intézmények hallgatói és a középiskolai akkreditált
iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap,
azaz két egymást követő tanulmányi félév (2008/2009. tanév második, illetve a
2009/2010. tanév első féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete:
2009. március.

Pályázati adatlap átvehető:
2008. október 1-től a
Polgármesteri Hivatal Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoportjánál (Em. 14.) és
letölthető a https://www.hodmezovasarhely.huwww.hodmezovasarhely.hu Internet
címen.

A pályázat benyújtási
határideje 2008. október 31. 12 óra


„B” típusú Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázatra azok az önkormányzat
területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű
fiatalok (a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek) jelentkezhetnek, akik a
2009/2010. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében
államilag támogatott, vagy költségtérítéses teljes idejű (nappali
tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben,
felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok
részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2009-ban először nyernek felvételt
felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2009/2010. tanévben ténylegesen
megkezdik.

A nyertes pályázó a felvételi
értesítő másolatának megküldésével köteles írásban 2009. szeptember 1-ig
az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
részére bejelenteni, hogy a 2009/2010. tanévben melyik felsőoktatási
intézményben kezdi meg tanulmányait.

A középiskolai akkreditált
iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók, a rendvédelmi és a
katonai felsőoktatási intézmények hallgatói nem jogosultak a Bursa
Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíj időtartama 3 x 10
hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

A pályázati adatlap
átvehető: 2008. október 1-től a
Polgármesteri Hivatal Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoportjánál (Em.14.) 
és letölthető a https://www.hodmezovasarhely.huwww.hodmezovasarhely.hu Internet
címen.

A pályázat benyújtási határideje
2008. október 31. 12 óra

Megszakítás