Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A kormányhoz fordul a mozgáskorlátozott igazolvánnyal történő visszaélések miatt a hódmezővásárhely

Hódmezővásárhely közgyűlése
felterjesztéssel él a kormányhoz, amelyben arra kéri a jogalkotót, hogy az
érintettek védelme, valamint a visszaélések elkerülése érdekében vizsgálja felül
és egységesítse a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványáról
szóló jogszabályi környezetet, alakítsa át a közokirat kiállításának folyamatát,
továbbá dolgozzon ki hatékonyabb ellenőrzési rendszert.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Közgyűlése a 2011. április 7-i ülésen egyhangú határozattal úgy döntött,
él az 1990. évi LXV. tv. 101. §-ában biztosított felterjesztési jogával és azzal
a kéréssel fordul a kormányhoz, hogy vizsgálja felül a mozgásában korlátozott
személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. Rendeletet; a
jogosultság megállapítására irányuló eljárási folyamatot egészítse ki egy
független orvos-szakmai fórummal; a visszaélések elkerülése érdekében dolgozzon
ki a jelenlegi rendszernél hatékonyabb ellenőrzési formákat; továbbá tegyen
lépéseket a szétaprózott szabályozás helyett egy egységes szerkezetű jogszabály
megalkotására.

A testületi
ülésen elhangzott: a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának
igényléséhez háziorvosi, szakorvosi, gyermekorvosi, vagy egyéb, egészségügyi
intézményi szakvélemény szükséges, ennek megléte esetén azonban az okmányirodák
kötelesek kiállítani az igazolványt. Azaz, bár legalább 6 különböző rendelet
szabályozza az igazolvány és az egyéb kedvezmények igénylésének feltételeit,
nincs olyan felülvizsgálati fórum, amely a szakvélemény kiállítását ellenőrízné
és az estleges visszaéléseket ki tudná szűrni. A mozgásában korlátozott
személyek számára a közlekedési és a parkolási kedvezmények elengedhetetlenül
szükségesek a mindennapi életvitelük során, de egyúttal olyan előnyöket is
biztosítanak, – így például az ingyenes parkolást -, amellyel sajnos sokan
jogosulatlanul visszaélnek.

Bár a
mozgásában korlátozott személyeknek kiadott igazolvány nem áll kapcsoltban sem a
jogosítvánnyal, sem a gépjármű tuljadonnal, mégis szemléletes adat, hogy
Hódmezővásárhelyen jelenleg 1.918 személy rendelkezik ilyen kedvezményes
parkolási igazolvánnyal, míg az összes nyilvántartott személyautó száma 12
ezerre tehető. A probléma mértéke még jobban érzékelhető a budapesti Parking
Kft. január közepétől március végéig terjedő felméréséből, amely szerint a
„rokkantkártyával” parkolók aránya a parkolóhelyekre vetítve a Ferenc körút –
József körút – Üllői út – Baross tér, vagy a Teréz körút – Andrássy út –
Bajcsy-Zsilinszky út által határolt területeken átlagosan közel 25-30 százalék,
míg a Nyugati Pályaudvar környékén átlagosan minden harmadik parkolóhelyen
mozgásában korlátozott személy számára kiállított igazolvánnyal parkoltak az
érintett negyedéves időszakban. A Parking Kft. a hódmezővásárhelyi
önkormányzathoz eljuttatott kimutatásából az is kiderül, volt olyan január végi
nap, amikor a Nyugati Pályaudvar környékén az arány 50 százalék felett volt,
azaz minden második autóval mozgásában korlátozott sofőr, vagy utas közlekedett.

Megszakítás