Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét vette át Rostás János, Székkutas volt alpolgármestere

A köztársasági elnök Rostás János, Székkutas nyugalmazott alpolgármestere számára eredményes munkahelyteremtő, közösségépítő és közösségvezető tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét adományozta. Az elismerést a település az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztelgő székkutasi ünnepségsorozat keretében Lázár János, a térség országgyűlési képviselője adta át.

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét kapta Rostás János, Székkutas nyugalmazott alpolgármestere. Az 1930-ban született Rostás János 16 éves korától a Független Ifjúság vezetője volt. Szülei 75 holdas gazdasággal rendelkeztek, emiatt kuláknak minősítették őket, tanyájukat elkobozták, majd lerombolták.  

– A mezőgazdaságból élőkre nehezedő óriási terhek, megaláztatások hatására szervezték meg a fiatalok a Fehér Gárda Ellenállási Mozgalmat, melynek tagja volt Rostás János is. A mozgalmat 1950 őszén számolták fel, Rostás Jánost is letartóztatták, majd megalázó tárgyalások után, alig 20 évesen életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték. Márianosztrára került, ahol később főszakács lett a 2500 rabot ellátó börtönkonyhán- mondta Szél István polgármester.

Rostás János 1956-ban a forradalom idején ugyan kiszabadult, de még abban évben karácsonykor visszakerült a börtönbe. 1959 végén szabadult, de még évekig rendőri felügyelet alatt állt. Segédmunkásként helyezkedett el a fővárosban, ahol megnősült, családot alapított. Később elvégezhette a könnyűipari műszaki főiskolát. A rendszerváltás után teljesedhetett ki élete. Képviselői mandátumot nyert a Független Kisgazdapárt színeiben, majd a kisgazdák budapesti frakciójának hivatalvezetője lett. A rendszerváltás éveiben aktív szerepet vállalt a kárpótlási feladatokban. Székkutason munkahelyeket teremtett, Kistermelői Szövetséget szervezett, majd alpolgármesterként a település felvirágoztatásán dolgozott. Az aktív gazdasági és politikai élettől már visszavonult, de ennek ellenére sem hagyott fel a közösségépítő munkával.

– Rostás János településszervező, közösségépítő munkája méltó folytatása Gregus Máté munkájának. Amikor a közösség éltébe bekapcsolódtál és a közösség életéhez visszataláltál akkor Gregus Máté útjára léptél és az ő szellemi nagyságának megfeleltél. Ez azért fontos, mert ezt a települést Gregus Máté indította el a közösségé válás és polgárosodás útján- mondta Lázár János országgyűlési képviselő.

A magas rangú állami elismerést a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét a térség országgyűlési képviselője adta át az ünnepeltnek.

– Nem tudok szóhoz jutni. Ha valaki megkérdezi tőlem, hogy mi a foglalkozásom, akkor azt szoktam mondani, a börtönben is és azóta is, hogy egyszerű szántóvető ember vagyok Ezt a mai napig vallom és a mai napig tevékenyen művelem – mondta Rostás János.

A település nyugalmazott alpolgármestere hozzátette, számára mindig is a hit adott erőt, ha nem lett volna hívő ember, nem tudta volna elviselni azt a sok rosszat, amit át kellett élnie.

Megszakítás