Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntették ki dr. Csajbók Ernőt

A Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetésben
részesült dr. Csajbók Ernő, az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Invazív Mátrix
Osztály Sebészeti Egységének nyugalmazott osztályvezető főorvosa. Dr. Csajbók
Ernő hivatástudata, magas fokon művelt gyógyító munkája, sebészként a pályán
eltöltött közel 40 éve, példaértékű minden orvos, minden hivatását szerető ember
számára.

Dr.
Csajbók Ernő 1943. szeptember 17-én született Köcskön (Vas megye). Általános és
középiskolai tanulmányait Celldömölkön végezte.

A Szegedi
Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán 1968-ban szerzett általános orvosi
diplomát. Sebészeti szakvizsgáját 1972. november 15-én tette le.

1968
és 1974 között a Szeged Városi Kórház sebészeti osztályán segéd – majd
alorvosként tevékenykedett. 1974-ben a SZOTE I.sz. Sebészeti Klinikájára, az
újonnan szervezett érsebészeti osztályra került, ezt követően 1978-79-ben a
Hannoveri Medicinische Hochschule Érsebészeti, majd Általános-és
Transzplantációs Sebészeti Klinikáján dolgozott. 1980-tól a SZOTE Sebészeti
Klinika általános sebészeti osztályának és transzplantációs munkacsoportjának
vezetője, adjunktusi, majd klinikai főorvosi rangban. Újjáélesztette a szegedi
veseátültetéseket, megszervezte Dél-Magyarországon a szervnyerési programot,
kialakította a Sebészeti Klinikán a Transzplantációs Osztályt.

1994. október 01.
napján került kinevezésre az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Sebészeti
Osztályának élére.

Tudományos cikkeinek
zöme transzplantációs témakörű. Több mint 100 előadást tartott. A
transzplantációs és explantációs sebészeten kívül az ér-, endokrin-és
májsebészetben is járatos. Felesége, Papp Éva pedagógus, Éva nevű leánygyermeke
orvos.

Dr. Csajbók Ernő
az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Invazív Mátrix Osztály Sebészeti Egységének
osztályvezető főorvosaként 2009. május 01. napjával nyugállományba vonult, és
elköszönt az intézettől. Hivatástudata, magas fokon művelt gyógyító munkája,
sebészként a pályán eltöltött közel 40 éve, példaértékű minden orvos és minden
hivatását szerető ember számára.

Megszakítás