Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét kapta Gila Andrásné

A gondozottak ellátása, életminőségük javítása
érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (polgári
tagozat) kitüntetésben részesült Gila Andrásné,
a Kovács-Küry Időskorúak Otthona szakmai vezető-helyettese.

Dr. Sólyom László köztársasági elnök
március 15-e alkalmából állami kitüntetéseket adományozott. A kitüntetések
átadására Herczog László minisztert kérte fel.

A gondozottak ellátása, életminőségük javítása
érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (polgári
tagozat) kitüntetésben részesült Gila Andrásné,
a Kovács-Küry Időskorúak Otthona szakmai vezető-helyettese.

Megszakítás