Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapta Hegedűsné Dékány Magdolna

Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök úr  a Magyar
Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Hegedűsné Dékány
Magdolnának,
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal nyugalmazott kulturális referensének. A kitüntetést október 23-án Navracsics Tibor, miniszterelnök-helyettes, közigazgatási
és igazságügyi miniszter adta át a Magyar Tudományos Akadémia épületében.

Hegedűsné Dékány Magdolna

Hegedűsné
Dékány Magdolna a középiskola elvégzése után, 1972-ben a hódmezővásárhelyi
Háziipari Szövetkezethez került mint mintarajzoló. Már ekkor kitűnt erős
kulturális érdeklődése és kultúraszervező vénája, így csak idő kérdése volt,
mikor jut képességeinek és tehetségének kibontakoztatásához jobban illő helyre.

A
szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar-népművelő szakának elvégzése
után, 1977-ben kapott munkát a Tornyai János Múzeumban mint múzeumi népművelő –
mai terminológiával élve ezt a munkakört úgy neveznénk: múzeumpedagógus. Itt
nem egyszerűen annak a nagy szakmai kihívást jelentő feladatnak kellett
megfelelnie, hogy az iskoláskorúak és a múzeumba látogató felnőttek körében
népszerűsítse a kiállítási intézmény tárlatait és rendezvényeit, hanem
szervezőkészségének és pedagógiai érzékének is a maximumát kellett nyújtania. A
nyolcvanas évek derekán a múzeumpedagógia még „gyerekcipőben járt”, így
Hegedűsné Dékány Magdolna úttörő szerepet játszott az akkorra eltűnt vagy
kihalófélben lévő hagyományos mesterségek megismertetésében, mint a nemezelés,
a kosárfonás vagy az agyagművesség. Jelentős kiállítások szervezését végezte el
emellett, amelynek során tartós emberi kapcsolatot – sok esetben barátságot –
alakított ki képző- és iparművészekkel, illetve művészettörténészekkel.

Munkájára
az akkori városi vezetés is felfigyelt, mert 1986-ban felajánlották neki a
Városi Tanács művelődési osztályvezető-helyettesi állását. Ekkor lett
közalkalmazottból köztisztviselő. Az Önkormányzatnál feladata többek között a
városban élő művészekkel való kapcsolattartás volt, s több olyan köztéri
szobor, illetve térplasztika születésénél bábáskodott, melyek ma is büszkeségei
a városnak. A rendszerváltást követően is köztisztviselő maradt, és dr. Rapcsák
András polgármestersége alatt a városi rendezvények egyik fő szervezője, sok
esetben moderátora is volt. A Városi Televízió megalakulásakor a tévé
kulturális műsorainak egyik szerkesztőjeként videó interjúkat készített a
Hódmezővásárhelyen élő festőművészekkel, szobrászokkal és iparművészekkel, s
ezek az interjúk ma felbecsülhetetlen művészettörténeti dokumentumai a
vásárhelyi művészéletnek.

Múzeumi
pályafutásától kezdődően, majd önkormányzati tisztviselőként is több évtizeden
keresztül vesz részt a Vásárhelyi Őszi Tárlat Előkészítő Bizottságának, a
válogató zsűrinek, illetve a díjzsűrinek a szervezésében és ezek tényleges
munkájában.

Számos kulturális egyesület és társaság tagja: a Magyar Népművelők Egyesületének (1979-), a TIT-nek
(1986-), a Tájak Korok Múzeumok Egyesületének (1987-), míg a Németh László
Társaságnak (1987-) alapítója is.

2007
első három hónapjában a Tornyai János Múzeum városi fenntartásban kerülésének
átmeneti idejében a múzeum megbízott igazgatójaként is tevékenykedett önkormányzati
tisztviselői munkája mellett.

Hegedűsné
Dékány Magdolna 35 évet töltött a kultúra szolgálatában, ebből közel 10 évnyi
múzeumi és 21 évnyi, a színfalak mögött végzett látványosnak egyáltalán nem
nevezhető köztisztviselői munkájával jelentősen hozzájárult a város kulturális
és művészeti életéhez. Többször is kitűntették: 1988-ban Kiváló Népművelő,
1994-ben Hódmezővásárhely Közszolgálatáért díjjal.

Megszakítás