Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A rendszerváltás időszakáról nyílt kiállítás Hódmezővásárhelyen

Korabeli
felvételek, fotók, plakátok és számos újszerű installáció
segítségével idézi fel az 1988 és 1990 közötti időszak, a
rendszerváltás korának történéseit az az időszaki kiállítás, amely
pénteken nyílt a hódmezővásárhelyi Emlékpont múzeumban.

A Kádár-rendszer a társadalom számára is érzékelhető válsága és a
nemzetközi körülmények változásai fontos előzményei voltak a
rendszerváltás folyamatának – fogalmazott Pozsgay Imre egyetemi
tanár, egykori államminiszter a tárlat megnyitóján.

Hozzátette: ezekhez a folyamatokhoz kellett igazítani taktikáját
azoknak, aki az állampárton belül próbáltak a rendszer ellen tenni,
és azoknak is, akik elszánt ellenzékiként készültek ugyanerre a
feladatra.

A hanyatló rendszer már önmagában sem hitt, a legcinikusabb a
vezető apparátus volt, amely csupán a hatalmat szerette volna
megtartani – jegyezte meg Pozsgay, aki szerint ezért volt szükség a
fellépésre a párt legitimációs alapját jelentő hazugság, vagyis 1956
ellenforradalommá nyilvánítása ellen.

A tárlat látogatói nemcsak az 1956 átértékelésére vonatkozó
Pozsgay-rádiónyilatkozat tartalmát ismerhetik meg, hanem
meghallgathatják az egykori államminiszter azon beszédét is, amelyet
néhány nappal később Hódmezővásárhelyen tartott. Láthatnak
felvételeket az 1989. március 15-i ünnepségekről, Nagy Imre
miniszterelnök és mártírtársai újratemetéséről, és számos korabeli
fotót a három esztendő sorsfordító hódmezővásárhelyi
eseményeiről.

A kor egyik meghatározó történése volt Hódmezővásárhelyen, amikor
1989 szeptemberében a Sherpa Gmk tagjai jelképes, egy-egy forintos
munkabér fejében alpin-technikával eltávolították a városháza
tornyából azt a négy vörös csillagot, amelyek a magasból hirdették a
szocialista berendezkedés mindenhatóságát. A nem mindennapi
műveletet Mágori Sándor fényképész örökítette meg, fotói hangsúlyos
részét adják az időszaki tárlatának.

Az október 10-ig látható kiállítás megidézi az 1990-es
választásokat is; a látogatók egy hirdetőoszlopon találkozhatnak a
korabeli kampány plakátjaival, egy albumból megismerhetik a pártok
olykor még kezdetleges technikával készült hirdetéseit, egy
szavazófülkében pedig azt is megtudhatják, milyen szabályok
vonatkoztak a voksolásra.

(MTI)

Megszakítás