Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A szakképzési rendszer átalakításáról

A munkanélküliség csökkentése és a szakiskolából kikerülő diákok
lehetőségeinek növelése miatt hozta létre a Térségi Integrált Szakképző
Központokat a kormány. Az önkormányzatnak viszont azért kellett összevonnia az
intézményeit, hogy a megváltozott jogszabályi környezetben, egy TISZK tagjaként
sikeresebben tudja a hódmezővásárhelyi fiatalok érdekeit képviselni a régióban –
foglalta össze dr. Nagyné Bánfi Judit sajtótájékoztatóján.

Hódmezővásárhely négy szakképző
intézményét – az Eötvös József Szakközépiskolát, a Corvin Mátyás Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolát, a Kalmár Zsigmond Ipari
Szakközépiskola és Szakiskolát, valamint a Gregus Máté Műszaki-Mezőgazdasági
Szakközépiskola és Gimnáziumot – egyetlen központi igazgatás alá rendezte,
egyetlen intézménnyé vonta össze a hódmezővásárhelyi
önkormányzat.

– Ez a lépés elkerülhetetlen volt
több okból is: egyrészről a szakképzéssel kapcsolatos jogszabályi változások
értelmében a jövőben csak azok az intézmények részesülhetnek szakképzési
hozzájárulásban, azaz finanszírozásban, amelyek egy Térségi Integrált Szakképző
Központban működnek, és tanulói létszámuk legalább 1500 fő; másrészről, ha
egyetlen intézménnyel képviseltetjük magunkat az egyeztetések során, akkor nem
tudnak megkerülni, a döntésekből kihagyni minket, azaz így jobban tudjuk
érvényesíteni a vásárhelyi érdekeket – foglalta össze dr. Nagyné Bánfi Judit az
összevont intézmény főigazgatója.

Az intézményvezető kifejtette: a
szakképzés átalakulása országos jelenség, nem csupán Hódmezővásárhelyen vonnak
össze szakiskolákat, országszerte több város tesz hasonló megfontolásokból
ugyanilyen lépéseket.

– Hódmezővásárhely szakképző
iskolái egyesültek és egyetlen intézményként csatlakoztak az 1000 Mester
TISZK-hez, amelyben az összevont intézmény háromezer diákjával, mintegy 18
százalékos részesedéssel bír, tehát jelentős érdekérvényesítő képességgel
rendelkezünk -fejtette ki a
főigazgató.

A TISZK-ek célja és feladata, hogy
racionalizálják a szakképzést hazánkban. Az átalakítás után a egy-egy
szakmacsoport a régióben egyetlen képzési helyére koncentrálódik. Minden  a TISZK-ben részt vevő intézményben egy,
kiemelten támogatott szakma, szakmacsoport kap szerepet és természetesen csak ez
a szakma kap fejlesztési forrásokat. Hódmezővásárhely a TISZK-en belül, a
régióban az informatika és a gépipari szakmacsoport képzésének lesz a központja,
aminek köszönhetően többek között mintegy 100 millió forintos beruházással 8
informatikai és egy elektronikai labor épül városunkban. – mondta el az
igazgatónő.

Ahhoz, hogy a TISZK-ek megfelelően
le tudják fedni a munkaerőpiac hiányosságait, össze kell hangolni a központ
intézményei által kínált képzéseket a munkaerőpiac igényeivel és azokat a
képzéseket kell előtérbe helyezni, amelyekre nagy a munkaerő-szükség. Ezt a
feladatot a Regionális Fejlesztési Képzési Bizottság látja el. A Bizottság
feladata, hogy meghatározza, az egyes intézményekben mely szakmákat lehet
képezni, és mekkora létszámban.

Megszakítás