Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A szociálisan rászorulók éljenek a törvények adta lehetőségeikkel!

A tavalyi év folyamán nyolc
hódmezővásárhelyi családnál kapcsolta ki az áramot a szolgáltató, mert
elmaradtak a számlák fizetésével. Mind a nyolc esetben a családok kérhették
volna a védett fogyasztóknak járó kedvezményeket, így könnyebben törleszthették
volna az elmaradást. Vásárhelyen a 4 – 5 ezer érintett fogyasztóból összesen
talán tíz él a törvény adta lehetőséggel.

A villamos energiáról szóló törvény
kedvezményeket biztosít a szociálisan rászoruló és a fogyatékkal élő fogyasztók
számára – hívta fel a figyelmet mai sajtótájékoztatóján dr. Lázár János. A
polgármester elmondta: a kedvezmények lehetővé teszik, hogy a szociálisan
rászoruló fogyasztó amennyiben nem tudja fizetni az áramszámláit a megadott
határidőre, a kikapcsolásról szóló értesítést megalapozó utolsó számla fizetési
határidejének lejártáig kérhet részletfizetési kedvezményt, illetve fizetési
haladékot. A fogyatékkal élő fogyasztókat a méréssel, leolvasással,
számlázással, díjfizetési módokkal kapcsolatban igényeiknek megfelelően
különleges bánásmód illeti. Fizetési késedelem vagy nem fizetés esetén pedig nem
lehet a villamosenergia-szolgáltatást esetükben kikapcsolni.

A törvényi rendelkezés értelmében
szociálisan rászoruló fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki, vagy
akinek a háztartásában élő személy rendszeres szociális segélyben, ápolási
díjban, időskorúak járadékában, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
otthonteremtési támogatásban részesül, illetve nevelőszülő, vagy hivatásos
nevelőszülő.

A szociálisan rászoruló, illetve a
fogyatékkal élő fogyasztóknak írásban kell kérnie a nyilvántartásba vételt
március 31-ig. Ezt a Polgármesteri Hivatalban lévő ügyfélszolgálati
kirendeltségen, illetve a Népjóléti irodán is meg tudják tenni.

– A mai gazdasági helyzetben a
hódmezővásárhelyi családok számára egyre nagyobb terhet jelent a minden hónapban
érkező számlák befizetése. Az önkormányzat két módon támogatja a vásárhelyieket:
az érdekeltségébe tartozó közművek díjait a lakosság anyagi helyzetéhez
igazítja, illetve tájékoztatja a lakosságot minden olyan lehetőségről, amelynek
segítségével – különösen a szociálisan rászorulók – kedvezményekkel élhetnek –
összegezte dr. Lázár János.

A polgármester elmondta: a
hódmezővásárhelyi önkormányzat az elmúlt évek folyamán valamennyi érdekeltségébe
tartozó közműben az idegen tulajdonrészt visszavásárolta, így a privatizált gáz-
és áramszolgáltatók díjaival szemben – amelyekben jelentős profitkényszer is
érvényesül – , az önkormányzati közműdíjakat évek óta alacsonyan tudja
tartani.

– Jelenleg a víz- és csatornadíj, a
szemétszállítás, valamint a távfűtési díjak tekintetében az országban a második
legolcsóbb szolgáltatást tudjuk biztosítani a hódmezővásárhelyieknek, pedig
néhány évvel ezelőtt a legdrágább városok között voltunk – fogalmazott a dr.
Lázár János.

A tavalyi év folyamán nyolc
hódmezővásárhelyi családnál kapcsolta ki az áramot a szolgáltató, mert
elmaradtak a számlák fizetésével. Mind a nyolc esetben a családok kérhették
volna a védett fogyasztóknak járó kedvezményeket, így könnyebben törleszthették
volna az elmaradást. Vásárhelyen a 4 – 5 ezer érintett fogyasztóból összesen
talán tíz él a törvény adta lehetőséggel.

Megszakítás