Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A tanyafejlesztési programról tartott tájékoztatót Benkő Zsolt

A tanyafejlesztési program lehetőségeiről tartott
tájékoztatót délelőtt Benkő Zsolt települési képviselő a Városháza
Dísztermében. Az érintetteket arról informálta, hogy milyen feltételek mellett,
milyen célok megvalósítására mennyi pénzt nyerhetnek a Vidékfejlesztési
Minisztérium által kiírt pályázaton.

930 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre ebben az
évben a tanyák fejlesztésére. A pályázati kiírás a magángazdálkodókat, az
önkormányzatokat és a társulásokat egyaránt érinti. Az őstermelők, egyéni
vállalkozók és családi gazdálkodók között 200 millió forintot osztanak szét
vissza nem térítendő támogatás formájában.

– Kimondottan azokat a tanyán élő kisebb gazdaságokat
szeretnék támogatni, akik tőkeszegénységük miatt az elmúlt években a tervezett
beruházásokat nem tudták megvalósítani – mondta Benkő Zsolt.

A kiírás tartalmazza a részletes pályázati feltételeket, így
például azt, hogy a pályázónak saját tanyán, életvitelszerűen kell laknia, bevételének
ötven százalékát mezőgazdaságból kell szereznie, illetve a nettó éves árbevétele
nem haladhatja meg az 5 millió forintot.

– Tanyafejlesztésre, gazdasági épületek fejlesztésére,
növénytermesztés, állatállomány fejlesztésére, illetve a megújuló energiák
hasznosítására és például kútfúrásra is lehet pályázni. 7500 euró, vagyis
körülbelül kétmillió forint az a pályázati plafon, amire a gazdaságok
pályázhatnak – tájékoztatott a települési képviselő.

A pályázat utófinanszírozású, viszont a megpályázott összeg
25 százaléka előlegként igényelhető. Fontos továbbá, hogy a pályázónak 25
százalék önrészt kell vállalnia. A pályázat csak elektronikus úton adható be
egy adatlap kitöltésével, illetve a megfelelő dokumentumok csatolásával.
Segítségért a falugazdászhoz, vagy Benkő Zsolt települési képviselőhöz
fordulhatnak az érdeklődők. A pályázat beadására mindössze egy hónap áll
rendelkezésre.

Megszakítás