Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

„A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejű (nappali
tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben az általuk felvett szak
képesítési követelményében meghatározott képzési időn belül nappali
tagozaton folytatják tanulmányaikat.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú
alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben,
felsőfokú szakképzésben
az általuk felvett szak képesítési követelményében meghatározott képzési időn belül nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat.

Nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények
hallgatói és a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú
szakképzésben résztvevő tanulók.

Az
ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév
(2007/2008. tanév második, illetve a 2008/2009. tanév első féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2008. március.

Pályázati adatlap átvehető: 2007. október 1-től a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoportjánál (Em. 14.) és letölthető a https://www.hodmezovasarhely.hu/www.hodmezovasarhely.hu Internet címen.

A pályázat benyújtási határideje 2007. október 31.

Hódmezővásárhely, 2007. szeptember 19.

Dr. Korsós Ágnes

jegyző

Megszakítás