Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

„A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül államilag támogatott, teljes idejű (nappali
tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Nem részesülhetnek Bursa támogatásban a
rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói és a középiskolai
akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók.

Az
ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2008/2009.
tanév második, illetve a 2009/2010. tanév első féléve).

Az
ösztöndíj folyósításának kezdete: 2009. március.

Pályázati adatlap
átvehető: 2008.
október 1-től a
Polgármesteri Hivatal Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoportjánál (Em. 14.) és
letölthető a ../https://hodmezovasarhely.hu/oldal-onkormanyzat_altal_kiirt_palyazatok-121 Internet címen.

A
pályázat benyújtási határideje 2008. október 31. 12
óra

Hódmezővásárhely, 2008.
szeptember 15.

Dr. Korsós Ágnes

jegyző

Megszakítás