Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A Tisza fősodrába kell vezetnie Mártélynak a tisztított szennyvizet

Határozatban tiltotta meg az Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, hogy a mártélyi
szennyvíztisztitóból származó tisztított szennyvizet az azt elsődlegesen
befogadó Darvasszék-Mártélyi-csatornából a Mártélyi Holt-Tiszába emeljék át. A
felügyelőség egyúttal 2012. február 28-ig adott haladékot a mártélyi
önkormányzatnak, hogy a tisztított szennyvízet a Tisza fősodrába vezető vízmű
vízjogi léteítési engedélyezéshez szükséges tervdokumentációt benyújtsa. Az új
vízmű vízjogi üzemeltetési engedélyét 2012. szeptember 1-jéig meg kell szereznie
Mártélynak.

Határozatban tiltotta meg az Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, hogy a Mártély
község szennyvíztisztitójából származó tisztított szennyvizet az azt
elsődlegesen befogadó Darvasszék-Mártélyi-csatornából a Mártélyi Holt-Tiszába
emeljék át.

A felügyelőség indoklásában kifejtette: a tisztítótelepről
kibocsátott szennyvíz közvetlen befogadója a Darvaszék-Mártélyi-csatorna,
másodlagos befogadó a Mártélyi Holt-Tisza. A Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási
Társulat adatszolgáltatása alapján – 2010. január 7-től 2011. március 31-ig
terjedő időszakban mintegy 1.811.700 m3 belvíz és tisztított szennyvíz
átemelésére került sor. A mártélyi szennyvíztisztító telepről kibocsátott és az
átemeléssel a holtágba kerülő tisztított szennyviz magas lebegő-, szerves-, és
ásványianyag tartalma vízminőség-védelmi szempontból erősen kifogásolható és
jelentős kockázatot jelent a holtág vízminőségének állapotára.

A Mártélyi Holt-Tisza Natura 2000 besorolású, országos
jelentőségű védett természeti terület, valamint különleges madárvédelmi terület.
A felügyelőségen korábban lefolytatott felülvizsgálati eljárás adatai alapján a
tisztított szennyvíz bejuttatása a Mártélyi Holt-Tisza víztestébe potenciálisan
okozhatja a Natura 2000 terület jelölő fajainak, élőhelyeinek károsodását –
olvasható az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség határozatában.

A határozat szerint a korábbi felülvizsgálati, valamint a
vízjogi engedélyezési eljárás azon feltételezésen alapult, hogy a tisztított
szennyvíz csak kivételes esetben juthat át a belvízátemeléssel a holtágba. Az
elmúlt időszak tapasztalatai alapján a jelenleg befogadóul szolgáló
Darvasszék-Mártélyi-csatornán azonban nem olyan mértékű az elszikkadás és a
párolgás, hogy elkerülhető legyen a tisztított szennyvizet tartalmazó víz
átemelése a szivattyútelepen a holtág, így a védett természeti terület
felé.

„A leírtak megkérdőjelezik a szennyvíztisztító telep –
környezetvédelmi követelményeknek és a hatályos természetvédelmi jogszabályoknak
való – megfelelő üzemeltetését.” – írja a felügyelőség, kijelentve: a megismert
tények alapján a természetvédelmi oltalom alatt álló terület megőrzése csak
olyan műszaki megoldás mellett képzelhető el, amelynél a tisztított szennyvíz
nem juthat be a Mártélyi Holt-Tiszába.

A felügyelőség határozatában egyúttal 2012. február 28-ig
adott haladékot a mártélyi önkormányzatnak, hogy a tisztított szennyvízet Tisza
fősodrába vezető vízmű vízjogi léteítési engedélyezéshez szükséges
tervdokumentációt benyújtsa. Az új vízmű vízjogi üzemeltetési engedélyét
szeptember 1-jéig meg kell szereznie Mártélynak.

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség határozata egy közel 5 éve tartó vitás kérdést zárt le. A
mártélyi szennyvíztisztító telep eredeti tervei alapján ugyanis a Tisza
fősodrába vezette volna a tisztított szennyvizet, ezt azonban a beruházás során
megváltoztatták, így vált elsődleges befogadóvá a Natura 2000 területen húzódó
Darvaszék-Mártélyi-csatorna, másodlagos befogadóvá a Mártélyi Holt-Tisza. Utóbbi
melletti üdülőterület Hódmezővásárhely belterületének része, a hódmezővásárhelyi
önkormányzat pedig több alkalommal is tiltakozott az ellen, hogy a fokozottan
természetvédelmi területre az ottani élővilágra veszélyt jelentő tisztított
szennyvizet vezessenek.

Legutóbb 2011. április 29-i közgyűlésén a
képviselőtestület egyhangú szavazással hozott döntést arról, hogy a mártélyi
holtág védelme érdekében – az üdülőtulajdonosok felszólítása és az
üdülőterületen 1993 óta kötelező zárt szennyvíztárolók ellenőrzése mellett – a
környzetvédelmi szakhatóságokhoz fordul és vizsgálatot, eljárást kezdeményez,
amely feltárja a holtágra veszélyt jelentő szennyezőforrásokat. A vízben ugyanis
az utóbbi években olyan mértékben szaporodott el a hínárvegetáció, elsősorban a
rucaöröm, amely a megfelelő oxigénállátást is akadályozva a fokozottan
környezet- és természetvédelmi besorolás alá eső terület pusztulásához vezethet.

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
akkor megállapította, hogy nem, vagy csak részben tett eleget a mártélyi
szennyvíztisztító telep üzemeltetője a környezetvédelmi szakhatóságok által
előírt szigorú üzemeltetési rendnek, valamint a rendszeres vízmintavételi- és
vizsgálati kötelezettségnek. A felügyelőség ezért kezdeményezett felügyeleti
eljárást, amely keretében felülvizsgálta a szennyvíztisztító telep engedélyeit
is.

Megszakítás