Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A Tornyai János program

A Tornyai János kulturális városrehabilitációs program megvalósítása

A projekt Hódmezővásárhely központjának rehabilitációjához öt olyan
kulcs projektet ölel fel, amely a város fejlődésében és gazdasági,
kulturális város rehabilitációs programjában meghatározó. A „Tornyai
János” kulturális város−rehabilitációs program nem csak egyszerűen
városszépítés vagy épület rekonstrukció, hanem korábbi,
funkciójuknál fogva viszonylag passzív városi intézmények
aktivizálása és bekapcsolása a város életébe és gazdasági
vérkeringésébe.
Célunk továbbá a városi közintézmények kiszabadítása a szakmai
karanténból és a közoktatás széleskörű ismereteket és képességeket
fejlesztő terepévé tenni, a hátrányos helyzetű emberek számára is.
Emellett a város városközponti részeinek rendezésével az egységes
városkép kialakítása a célunk, amelyben együtt megtalálható és
egymást kiegészíti az elmúlt századok építészeti alkotása és a 21.
század posztmodern városi környezet. A programhoz szervesen
kapcsolódik számos javarészt magántőkéből finanszírozandó fejlesztés
is (pl: városi mélygarázs építése, Hódudvar – szolgáltató központ
építése).

(MTI)

Megszakítás