Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A választási értesítők postázásra kerültek

2008. február 18. naptól kezdődően a Magyar Posta megkezdte a 2008.
március 9−i országos népszavazás kapcsán a névjegyzékbe vételről szóló
értesítőknek választópolgárok részére történő kézbesítését, melyet
minden választásra jogosult 2008. február 22. napjáig meg kell kapjon.
A névjegyzék 2008. február 20. napjától kifüggesztésre kerül a
Polgármesteri Hivatal Okmányirodájában (1−es ablak) és 2008. február
27. 16 óráig kifogás nyújtható be névjegyzékből történő kihagyás,
törlés, felvétel miatt, mely határidő jogvesztő. A szavazás napján
(2008. március 9.) a szavazókörök reggel 6 órától este 19 óráig
tartanak nyitva és minden választópolgárnak az értesítőben szereplő
szavazókörben lehet leadni szavazatát.

Aki a szavazás napján nem tartózkodik
állandó lakhelyén, a lakóhelye szerinti illetékes jegyzőtől igazolást
kérhet, amely igazolással részt vehet Magyarország területén másik
település e célra kijelölt szavazókörében a szavazáson. Igazolás
személyesen,  2008. március 7-én 16 óráig kérhető, ajánlott levélben
pedig úgy lehet kérni, hogy az 2008. március 4-ig megérkezzen a
választási irodához. Igazolásért személyesen a Polgármesteri Hivatal
Okmányirodájának 1-es sz. munkahelyéhez lehet fordulni, a levelet pedig
a Választási Iroda Vezetője (VIV) nevére és címére kell küldeni.

Aki a szavazás napján külföldön
tartózkodik 2008. február 22-én 16 óráig kérheti az adott állam
külképviseletén történő szavazása érdekében külképviseleti névjegyzékbe
vételét, lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél.

Szavazni személyesen és csak érvényes
személyi okmányokkal lehet. (Lakcímet tartalmazó érvényes személyi
igazolvánnyal, vagy érvényes lakcímigazolvánnyal és: érvényes személyi
igazolvánnyal, vagy érvényes útlevéllel, vagy érvényes kártya formátumú
vezetői engedéllyel, vagy érvényes útlevéllel.)

Választási Iroda vezetője:

Dr. Korsós Ágnes jegyző
Tel.: 62/530-120, 
Fax.:62/530-192, 
e-mail:

mailto:jegyzo@hodmezovasarhely.hujegyzo@hodmezovasarhely.hu
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I/5.

Választási Információs Szolgálat munkatársai:

Dr. Ambrus Norbert 62/530-119,

mailto:jogicsoport@hodmezovasarhely.hujogicsoport@hodmezovasarhely.hu,
Dr. Markó Judit  62/530-167,
Kardos Lajosné 62/530-161,
Lukácsné Bőhm Szilvia 62/530-105

Megszakítás