Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A vallaurisi és a vásárhelyi kerámiát hasonlítják

Hódmezővásárhely Önkormányzatának Dísztermében a Kerámiaünnep
keretében szakmai konferenciát tartanak, melyen a francia Vallauris és
Hódmezővásárhely történelmét és kerámiaművészetét hasonlítják össze. A
rendezvényen jelen van Őexellenciája Philippe Zeller, a Francia
Köztársaság magyarországi nagykövete.

A szakmai konferencia levezetője dr. Lovag Zsuzsa régész, művészettörténész.

A konferencián többek között Leila Voight műkritikus, Anton Prinner
életét és munkásságát mutatta be, dr. Gellér Katalin művészettörténész,
az MTA Művészettörténeti Kutató Intézetének tudományos főmunkatársa
pedig a századforduló időszakának magyar – francia művészetéről
beszélt.

A híres vásárhelyi kerámiát a francia vendégeknek Pannonhalmi
Zsuzsa kerámiaművész, Dvorszky Hedvig művészettörténész, István
Erzsébet néprajzkutató, valamint az Imerys Tüzállóanyaggyártó Kft.
nyugalmazott igazgatója, Schleiffer Ervin mutatta be.

forrás: http://www.promenad.huwww.promenad.hu

Megszakítás