Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A Varga Tamás általános iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Alföldi Operatív Programjának Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése pályázati kiírására (kódszám: DAOP-2008-4.2.1/2/2F).

Benyújtott projektjének címe: A Varga Tamás általános iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítése; befogadási azonosítószáma: DAOP-4.2.1/2F-2008-0180.

A projekt költségvetése:

Összes költség: 245.958.010 Ft

Összes támogatás: 221.362.209 Ft (90%)

Önerő: 24.595.801 Ft (10%)

A projekt megvalósításának helye: 6800 Hódmezővásárhely, Holló utca 36. HRSZ.: 2760.

A projekt rövid leírása:

Emeletráépítés (bővítés) terület: 275 m2

Felújítandó terület: 1435 m2

Iskolaépületünk jelenleg az akadálymentesítés minimális követelményeit sem teljesíti. Az épület fizikai állapota kielégítő, ellenben korának energetikai követelményei szerint épült, ami jelen helyzetben gazdaságtalan működést eredményez. Feladataink ellátásához nem rendelkezünk a szükséges szaktantermek és szertárak számával, tantermek kialakítása sem felel meg minden esetben a 19/2002-es OKM rendeletben és a hozzá kapcsolódó OTÉK-ban foglaltaknak, így sem a gyermekek egészséges fejlődése, sem pedig a pedagógiai módszertani reformokat biztosító oktatásszervezési – óraszervezési formák nem biztosítottak. Tornaterem elhasználódott, étkező pedig a gyermeklétszámot jelenleg nem tudja kulturált feltételek között ellátni. Tanári kar szorong a létszámukat kiszolgálni nem tudó tanáriban. Elektromos hálózatuk korszerűtlen, IKT-eszközök fogadására alkalmas végpontok kialakításával nem terhelhető. A padlóburkolat, a belső festések és hidegburkolatok erősen elhasználódottak.

A pályázat keretében az iskola főépületének I. emeleti bővítése készül, ahol két tanterem, egy csoportszoba és nemenkénti vizesblokk készül. Az épület akadálymentes megközelíthetősége és használata érdekében, a földszint az udvar felől kialakított rámpán keresztül történik, illetve a szintek közötti akadálymentes közlekedést személyfelvonó lift biztosítja. Az épületen utólagos homlokzati hőszigetelés készül, nyílászárók kettős, hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászárók lesznek, így az épület energia megtakarítást ér el. Továbbá a padlóburkolatok kerülnek felújításra, illetve kicserélésre. A falazatok tisztasági festése történik, a vizes helyiségek ajtó tokmagasságig új csempeburkolatot kapnak. Az épület földszintjén és I. emeletén a vizesblokkok felújításra kerülnek. A földszinti helyiségek akadálymentes megközelítését biztosítják, a földszinti padlóvonalhoz igazodó rámpa kiépítésével. A földszinten átszervezésre kerül a főbejárat felüli szárny. Itt kerül kialakításra a kémia terem a kiszolgáló szertárával, egy szaktanterem, illetve a szolgálati lakás megszűnésével egy nagyobb könyvtár kerül kialakításra. Az „U” alakú épület központi részén készül az akadálymentes személyfelvonó és az első emeleti bővítés eredményeként menekülési célt és közlekedési funkciót betöltő lépcsőház, illetve a kerekes kocsit használók részére biztosított akadálymentes wc helyiség.

Az I. emeleti igazgatási területek átalakításra kerülnek. A tanári szoba alapterület növekedéssel biztosítva lesz a tanári létszámhoz szükséges nevelőtestületi helyiség mértéke. A tornaterem felőli szárnyon történik a bővítés ezen a szinten. Itt helyezkedik el a szaktanterem a szertárával, egy tanterem és egy csoportszoba, továbbá nemenkénti vizesblokk került kialakításra. Az épület fűtéskorszerűsítése során, a hőleadó fűtőtestek kerülnek kicserélésre, energetikai korszerűsítése továbbá a feladat. Felülvizsgálatra kerül az elektromos hálózat is.

A Dózsa György úti épületben folyik a gyermekek étkeztetése. Itt az étterem növelése történik a mellette lévő tanterem hozzá csatolásával. Ez az épület szintén akadálymentesen megközelíthető lesz, a bejárat előtti rámpa kiépítésével.

A folyamatos eszközbeszerzésnek, pályázatoknak és a pedagógusok kreativitásának köszönhetően a legszükségesebb eszközökkel az iskola rendelkezik, ugyanakkor az iskolai szemléltető eszközök elavultak, frissítésük az intézmény igyekezete ellenére is kívánatos. Számos taneszköz elöregedett, illetőleg elavult. Elmaradás tapasztalható az informatika, természettudományok (elsősorban fizika, kémia, biológia), nyelvoktatás és a délutáni szakkörök eszközállományában, amely nemcsak a pedagógusok minőségi munkáját nehezíti, de a gyermekek motivációja is csökken, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás is csorbát szenved. Nem biztosított a versenyképes tudás megszerzését támogató anyagokhoz és eszközökhöz való egyenlő esélyű hozzáférés. A bútorzat megérett a cserére, szükséges a természetes alapanyagokat használó, ergonomikus bútorok beszerzése, melyek variálhatóságukkal biztosítják a magas osztálylétszám miatt különösen is jelentős sokoldalú teremfelhasználást és támogatják a különféle oktatásszervezési, óraszervezési formákat (pl. csoportmunka, projektmunka, pármunka stb.).

Megszakítás