Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A Varga Tamás Általános Iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítése

A Varga Tamás Általános Iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítése

Kedvezményezett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.)
Kivitelező: KÉ-2009 Konzorcium
Tervező: Hódterv Kft.
Műszaki ellenőr: SZMI Mérnöki Iroda Kft.
Közreműködő szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
A projekt összköltsége: 241 161 396 Ft
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 217 045 256 Ft

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Alföldi Operatív Programjának Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése pályázati kiírására. A támogatási szerződést 2009. december 21-én alá írták a felek.

A projekt indokoltsága: Az iskolaépület jelenleg az akadálymentesítés minimális követelményeit sem teljesíti. Az épület fizikai állapota kielégítő, ellenben korának energetikai követelményei szerint épült, ami jelen helyzetben gazdaságtalan működést eredményez. A feladatok ellátásához nincsenek elég szaktantermek és szertárak, a tantermek kialakítása sem felel meg minden esetben a 19/2002-es OKM rendeletben és a hozzá kapcsolódó OTÉK-ban foglaltaknak, így a pedagógiai módszertani reformokat biztosító oktatásszervezési – óraszervezési formák nem biztosítottak. A tornaterem elhasználódott, az étkező pedig a gyermeklétszámot jelenleg nem tudja kulturált feltételek között ellátni. A tanári kar szorong a létszámukat kiszolgálni nem tudó tanáriban. Az elektromos hálózat korszerűtlen, IKT-eszközök fogadására alkalmas végpontok kialakításával nem terhelhető. A padlóburkolatok, belső festések és hidegburkolatok erősen elhasználódottak.

A projekt leírása:  Az iskola főépületének I. emeleti bővítése készül, ahol két tanterem, egy csoportszoba és nemenkénti vizesblokk kerül kialakításra. Az épület utólagos homlokzati hőszigetelést, kettős, hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászárókat kap. Felújításra kerülnek a padlóburkolatok, a falazatok tisztasági festést kapnak, a vizes helyiségek ajtó magasságig új csempeburkolatot kapnak. Az épület földszintjén és I. emeletén a vizesblokkok felújításra kerülnek, melyek már készen vannak. A földszinten átszervezésre kerül a főbejárat felöli szárny és itt kerül kialakításra a kémia terem szertárral, egy szaktanterem és a szolgálati lakás megszűnésével egy nagyobb könyvtár. Az épület központi részén készül az akadálymentes személyfelvonó, mely szerkezetileg szintén elkészült. Ugyancsak itt kerül kialakításra a lépcsőház és az akadálymentes WC helyiség. A tornaterem felöli szárnyon történik a bővítés ezen a szinten. Itt lett elhelyezve egy szaktanterem szertárral, egy tanterem és egy csoportszoba, valamint nemenkénti vizesblokk. Az étterem területe növelésre kerül a mellette lévő tanterem hozzá csatolásával. Az épület teljes körűen, valamennyi fogyatékosságra kiterjedően akadálymentesítve lesz. A pályázat keretében beszerzendő eszközök: bútorok, készségfejlesztő eszközök, mozgásfejlesztő eszközök.

Jelenlegi állapot: Mára elkészült az elektromos rendszer felújítása, kicserélték a nyílászárókat, a vizesblokkok egy része is már elkészült és cserélik a radiátorokat. Felállványozták a teljes épületet, hogy a hőszigetelő külső borítást fel tudják helyezni a falakra. Már előkészítették annak az épületrésznek a födémét, amelyre újabb emeletet húznak, ezzel bővítve a tantermek számát.

A pedagógusok a rövidített tanév végén az egyik tanterembe költöztették a tanárit, ahol elvégezték, és végzik a mai napig a tanévet követő és a következő tanévet előkészítő feladatokat. A kivitelező végzi az épületrészek akadálymentesítését, melynek része lesz a főépület liftjének beszerelése is.

Megszakítás