Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A zöldhulladék elhelyezéséről

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kertekben,
illetve az ingatlanok előtt található zöldfelületeken keletkező zöldhulladékot
(gally, kaszálék, levágott fű, egyéb növényi maradványok) kizárólag a kijelölt
ürítési napokon, a hulladéktároló edényzet mellé rendezett formában, kötegelve
vagy átlátszó nylon zsákba helyezzék el, gondoskodva a szétszóródás
megakadályozásáról.

Aki a zöldhulladékot nem az ürítési napon vagy a
közterületre helyezi ki, úgy az a helyi rendelet értelmében
szabálysértést követ el.

Kérjük a Tisztelt Lakosságtől a lakókörnyezetünk tisztán tartása érdekében a fentiek maradéktalan betartását.

Együttműködésüket köszönjük.

Dr. Korsós Ágnes

Jegyző

Megszakítás