Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Álláspályázat közterület-felügyelő munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
közterület-felügyelő
Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A közterületek jogszerű használatának ellenőrzése,
közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek
szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által
előírt tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszüntetése, illetve szankcionálása.
Közreműködés az épített- és természeti környezet védelmében, a köztisztaságra vonatkozó
jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.
Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes
munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Hódmezővásárhely
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei;
próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.):
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi Zsolt
csoportvezető nyújt, a 62/530-100/213-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Nagyné dr. Tari Ibolya részére a
nagynet@hodmezovasarhely.hu e-mail címen keresztül.
Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány
  Elvárt végzettség/képesítés:
  KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 10157
  Intézményi iktatószám: HR/79-5/2023
 • 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés
  felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú
  szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség ,
  Egyéb végzettség, közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és
  közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség
  Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
  A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
  A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.30. 00:00 óra.
  A pályázat elbírálásának módja: A pályázatok szakmai véleményezés után kerülnek elbírálásra.
  A kinevezésről a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot
  arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
  A pályázat elbírálásának határideje: 2023.05.15. 00:00 óra.
  A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.hodmezovasarhely.hu
  Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.05.16.
  Publikálás tervezett időpontja: 2023.04.16.
  A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
  által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
  alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

A teljes dokumentumot megtekintheti az ikonra kattintva:

Megszakítás