Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Adóbejelentkezés

Helyi adó bejelentkezési lap fogadásának és feldolgozásának támogatása

Illetékes ügyintéző:

Ügyintéző Telefonszám E-mail cím
Nagy Tibor (62) 530-131 nagy.tibor#kukac#hodmezovasarhely.hu

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közgazdasági Iroda, Adócsoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Földszint 14-es iroda.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 – 17:00
Kedd 8:00 – 16:00
Szerda 8:00 – 12:00
Csütörtök 8:00 – 16:00
Péntek 8:00 – 12:00

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány neve PDF
Helyi adó bejelentkezési lap  

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

A helyi iparűzési adó bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettsége csak az őstermelőknek és azon vállalkozóknak, vállalkozásoknak van, akik Hódmezővásárhelyen vállalkozási tevékenységet kezdtek, de Hódmezővásárhelyen székhellyel vagy a NAV-nál bejelentett telephellyel nem rendelkeznek. Bejelentkezési, változás-bejelentési lapot kell beküldenie annak az egyéni vállalkozónak vagy betéti társaságnak is, aki a helyi iparűzési adóban is a KATA szerint kíván adózni. Egyéb esetben a vállalkozások mentesülnek a bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatvány beküldésétől.

A bejelentkezés benyújtása csak az adóalany adatai törvényben megállapított körének rögzítését szolgálja, nem mentesíti az adózót az egyes adónemekre előírt bevallási, adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségei kötelezettség alól.

Az egyes adónemekre vonatkozó bevallásokkal kapcsolatos információk megtalálhatók az adott adónemről szóló elektronikus tájékoztatóban.

 

Hol és hogyan kell benyújtani a bejelentkezést?

Őstermelők, magánszemélyek papíralapon és elektronikus formában is benyújthatják a nyomtatványt a polgármesteri hivatal adócsoportjához, egyéni vagy társas vállalkozásoknak elektronikus úton kell benyújtani. A nyomtatványt az adókötelezettség keletkezésétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül kell benyújtani, KATA adózás választása esetén a KATA keletkezését követő 45 napon belül, vagy a következő év február 15-ig.

 

Az ügyintézés határidejéről:

Mivel a bejelentkezés nem jelent adóbevallást, az ügyintézés pusztán az adatok rögzítését jelenti a helyi adóhatóságnál, amelyet az a benyújtástól számított 30 napon belül elvégez.

 

A jogorvoslati lehetőségekről:

Tekintettel arra, hogy a bejelentkezés alapján adókivetés nem történik, az adózóra kötelező erejű döntés nem születik, értelemszerűen a jogorvoslat sem lehetséges.

 

Az alkalmazott jogszabályokról:

  • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

 

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

Az eljáró hatóság köteles gondoskodni a megismert személyes adatok védelméről, titkosságuk megőrzéséről. Az adóhatóság kötelessége, hogy ezek az adatok ne juthassanak illetéktelen személyek tudomására. Azonban feladatai ellátása érdekében, jogosult megismerni és kezelni törvényben meghatározott adatokat, amelyeket csak akkor továbbíthat más szervnek, ha ezt számára törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárul.

A törvény értelmében ha adótitoknak minősülő adatokat illetően az adóhatóság valamely alkalmazottja, vagy bármely, az eljárásba bevont szakértő megsérti a titoktartási kötelezettségét akkor, ha a megismert adótitkot vagy más titkot alapos ok nélkül illetéktelen személy részére hozzáférhetővé teszi, felhasználja vagy közzéteszi.

Az adótitkot az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 53-55. §-ai szabályozzák.

Megszakítás