Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Adóigazolás

Adóigazolásokra irányuló kérelmek fogadása, illetve adóigazolások kiadása

Illetékes ügyintéző:

Ügyintéző Telefonszám E-mail cím
Dógi Klaudia (62) 530-156 dogi.klaudia#kukac#hodmezovasarhely.hu

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közgazdasági Iroda, Adócsoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Földszint. 14-es iroda.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 – 17:00
Kedd 8:00 – 16:00
Szerda 8:00 – 12:00
Csütörtök 8:00 – 16:00
Péntek 8:00 – 12:00

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány neve PDF
Adóigazolás magánszemély részére  

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

Az adózó kérelmére az adóhatóság adóigazolást ad ki az adózó által megjelölt célból Az adóigazolás tartalmát – az ellenkező bizonyításáig – mindenki köteles elfogadni.

 

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet?

Az adóigazolás iránti kérelmet magánszemélyek személyesen, írásban, illetve elektronikus úton nyújthatják be. Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok kizárólag elektronikusan a  https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas honlapon keresztül vagy az E-papír szolgáltatás igénybevételével.

A kérelem tartalma:

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, címét, adószámát, magánszemély esetén születési helyét, idejét, anyja nevét, és azt, hogy milyen célból kéri az igazolást.

 

A kérelemhez szükséges mellékletek:

Amennyiben meghatalmazott jár el az ügyben, csatolni kell a meghatalmazást.

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

Az igazolás kiadása illetékmentes.

 

Az ügyintézés határidejéről:

Az adóhatóság az adóigazolást a kérelem előterjesztésétől számított 6 napon belül köteles kiadni.

 

Az alkalmazott jogszabályokról:

  • Az általános közigazgatás rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 95. §-a
  • Az adóigazgatási eljárásról szóló 465/2017. (XII.28.) Korm.rendelet 24. §-a.
Megszakítás