Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Adónaptár

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatához fizetendő adókat banki átutalással vagy a Polgármesteri Hivatal házi pénztárában, készpénzbefizetéssel lehet teljesíteni. Készpénz-átutalási megbízást (sárga csekket) nem küldünk.

Minden itt felsorolt határidő esetében (az iparűzési adót kivéve, amely esetén a NAV-hoz is lehetőség van a bevallás benyújtására) az önkormányzati adóhatósághoz kell beadni a  bevallást és megfizetni az adót!

Adónaptár 2022.

Dátum Határidőhöz kapcsolódó feladat:
február 15. Iparűzési adó: KATA-alany Htv. 39/B. § (3) bek. szerinti egyszerűsített adóalap választása, arról való lemondás bejelentése
február 25. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: előző év alapján levont adóról a kifizető (gazdálkodó szervezet vagy vállalkozó bérlő) bevallása
március 16. Építményadó:
– ipari és kereskedelmi célra használt építmények (műhely, raktár, iroda, üzlet, egyéb) után az éves adó 1. felének megfizetése
Telekadó: éves adó 1. felének megfizetése
Iparűzési adó: adóelőleg megfizetése, KATA első részletének megfizetése
március 22. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: bérbeadó magánszemély bevallása (ha a bérlőnek nem kell bevallania)
március 31. Talajterhelési díj:
– bevallás
– 1. részlet megfizetése
május 31. Iparűzési adó:
– bevallás
– végleges adó és a már befizetett adóelőleg különbözetének megfizetése
szeptember 15. Építményadó:
– ipari és kereskedelmi célra használt építmények (műhely, raktár, iroda, üzlet, egyéb) után az éves adó 2. felének megfizetése
Telekadó: éves adó 2. részletének megfizetése
Iparűzési adó: adóelőleg megfizetése, KATA második részletének megfizetése
Talajterhelési díj: 2. részlet megfizetése
tárgyhó 12. napjáig Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: a kifizető által a tárgyhót megelőző hónapban levont adó megfizetése
tevékenység befejezése után 15 napon belül Iparűzési adó: ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni adó bevallása és megfizetése
beszedést követő hó 15. napjáig Idegenforgalmi adó: adóbeszedéssel megfizetett adó befizetése
változás időpontjától számított 15 napon belül Adókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése (adótárgy megszerzése, elidegenítése; vagyoni értékű jog megszerzése; vállalkozási indítása, megszüntetése; személyi adatokban történt változás; és minden olyan körülmény, amely az adózásra kihat)
KATA hatálya alá tartozás napjától számított 45 napon belül Iparűzési adó: KATA-alany Htv. 39/B. § (3) bek. szerinti egyszerűsített adóalap választása, arról való lemondás bejelentése
tulajdonszerzést követő 15 napon belül Pálinkafőzés céljára kialakított desztillálóberendezés bejelentése

Számlaszámok

Számlaszámok:

2020. augusztus 1-től érvényben lévő számlaszámok!

Számlavezető bank:  K&H Bank Zrt. 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Számla elnevezése Új (K&H) számlaszám
Önkormányzat költségvetési elszámolási számla 10400559-00032617-00000007
Államigazgatási illetékbevételek számla 10400559-00032629-00000002
Talajterhelési díj 10400559-00032630-00000008
Gyermekétkeztetés 10400559-00032636-00000002
Önkormányzati bevételek számla 10400559-00032645-00000000
Önkorm. részére gépjármű adó szla. 10400559-00032670-00000006
Idegenforgalmi adó 10400559-00032671-00000005
Idegen bevételek 10400559-00032672-00000004
NAV letiltások letéti számlája 10400559-00032673-00000003
Helyi iparűzési adó beszedési szla. 10400559-00032675-00000001
Építményadó beszedési számla 10400559-00032676-00000000
Telekadó beszedési számla 10400559-00032677-00000009
Vállalkozók kommunális adója beszedési szla 10400559-00032678-00000008
Termőföldbérbeadásból származó jövedelem 10400559-00032679-00000007
Egyéb bevételek beszedési szla. 10400559-00032680-00000003
Bírság beszedési számla 10400559-00032682-00000001
Késedelmi pótlék beszedési szla. 10400559-00032683-00000000

Ügyintézők telefonszámai:

Ügytípus megnevezés Telefonszám
Iparűzési adó; Vállalkozók kommunális adója; Földbérbeadásból származó jövedelem adója, magánfőzött párlat utáni jövedéki adó (62) 530-131
Építményadó; Telekadó; Földbérbeadásból származó jövedelem (62) 530-156
Magánszemélyek, egyéni vállalkozók méltányossági ügye; Talajterhelési díj; Túlfizetés rendezése (62) 530-156
Társaságok méltányossági ügye; Végrehajtási ügyek (62) 530-197
Könyvelés, iparűzési adó (62) 530-108
Gépjárműadó (62) 530-106
Egyéb-, idegenadó (62) 530-156
Adó- és értékbizonyítvány (62) 530-190
Mártélyi adóügyek (62) 530-108
FAX (62) 530-191
Megszakítás