Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Akadálymentes ügyintézés a vásárhelyi bíróságon is

A Csongrád Megyei Bíróság öt
épületének akadálymentesítésére kerül sor  november végéig. A részben uniós
forrásból megvalósuló beruházás során átalakítják a Hódmezővásárhelyi Városi
Bíróság épületét is.

A fogyatékkal élők jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény előírásai értelmében a fogyatékkal élő
személyek számára biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz – ideértve az
igazságszolgáltatást is – való egyenlő esélyű hozzáférést. A törvény szerint az
épületeknek a fogyatékkal élők számára is könnyen megközelíthetőnek kell lenniük. Az
átalakítások határideje: 2010. december 31.

A törvényi előírásra figyelemmel, az
akadálymentes ügyfélfogadás megvalósítása érdekében a Csongrád Megyei Bíróság öt
épületének átalakítására nyújtott be pályázatot „A közszolgáltatásokhoz való
egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése II” című európai uniós projekt keretében.
A pályázat összeállítása során felvették a kapcsolatot a fogyatékkal élő
személyek Csongrád megyei szervezeteivel, akik támogatták, segítették a projekt
megvalósítását.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az öt épületre
összesen mintegy 144 millió forintos támogatást ítélt meg, az összegből a
Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság több mint 28 millió forintot kapott.

A beruházás során a fizikai akadálymentesítésen
túl úgynevezett infokommunikációs akadálymentesítő rendszer kiépítésére is sor
kerül, így a bírósági szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés követelménye nem
csupán a mozgásukban korlátozott személyek számára valósul meg, hanem a vakok és
gyengén látók, a siketek és nagyothallókszámára is.

A kivitelezési munkálatok szerződés szerinti
befejezési határideje valamennyi épületnél, egységesen: november
30.

Megszakítás