Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA – EGYENLŐ BÁNÁSMÓDÉRT FELELŐS FŐIGAZGATÓSÁG

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2021. január 1-én beolvadt az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalába. Az alapvető jogok biztosának az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben meghatározott feladatait az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala elkülönült szervezeti egysége, az Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatóság végzi.

Az alapvető jogok biztosának az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) alapján folytatott közigazgatási hatósági eljárása az egyenlő bánásmód követelményének megsértését (idegen szóval diszkrimináció) vizsgálja. Olyan panaszosok számára nyújt jogorvoslati lehetőséget, akiket diszkrimináció ért.

Az egyenlő bánásmód követelménye – a megtorlás kivételével – akkor sérül, ha egy személyt vagy csoportot valamilyen vélt vagy valós védett tulajdonsága miatt ér hátrány. A védett tulajdonságok körét az Ebktv. határozza meg.

A törvényben felsorolt védett tulajdonságok a következők:

a) nem,

b) faji hovatartozás,

c) bőrszín,

d) nemzetiség,

e) nemzetiséghez való tartozás,

f) anyanyelv,

g) fogyatékosság,

h) egészségi állapot,

i) vallási vagy világnézeti meggyőződés,

j) politikai vagy más vélemény,

k) családi állapot,

l) anyaság (terhesség) vagy apaság,

m) szexuális irányultság,

n) nemi identitás,

o) életkor,

p) társadalmi származás,

q) vagyoni helyzet,

r) foglalkoztatási jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama,

s) érdekképviselethez való tartozás,

t) egyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző.

A veszélyhelyzetre való tekintettel a személyes ügyfélfogadás átmeneti ideig szünetel, a vonatkozó vizsgálat indítását kezdeményező beadványokat írásban – postai és elektronikus úton – fogadja az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala.

Postai úton az ügyfelek az eljárás lefolytatása iránti kérelmet papíralapon, aláírással ellátva az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Egyenlő Bánásmód Főigazgatósága 1387 Budapest,
Pf. 40. címre küldhetik meg.

Elektronikus úton az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatásokról szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (Eüsztv.) meghatározott módon e-Papíron (az elektronikus szolgáltatások alkalmazásához Ügyfélkapu-regisztráció szükséges), az Eüsztv. alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett ügyfelek kizárólag az Eüsztv-ben meghatározott módon terjeszthetnek elő kérelmet, illetve nyújthatnak be egyéb beadványt (a hivatal KRID-azonosítója: 420418398).

Az ügyfelek a fentieken túl a 06-1-795-2975-ös telefonszámon, az ingyenesen hívható 06-80-203-939-es zöldszámon, a 06-1-795-0760-as faxszámon, továbbá az egyenlobanasmod@ajbh.hu e-mail-címen vehetik fel a kapcsolatot az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalával. Az alapvető jogok biztosa – 2003. évi CXXV. törvény szerinti – közigazgatási hatósági eljárásáról a részletes tájékoztató a http://www.ajbh.hu/ebfi-tajekoztato linken található.

Megszakítás