Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Alföldi Spa logó kerül az uszodára

2008. május 16−án a Hódmezővásárhelyi Uszoda falára az Alföld SPA logó
kerül. A tábla ünnepélyes leleplezésére 14 órakor kerül sor.

Hódmezővásárhely
2006. év óta tagja a Dél-alföldi Termálklaszternek, mely az Észak
–alföldi Termálklaszterrel együttműködve közös marketinggel külföldön
és itthon Alföld SPA-ként jelenik meg.

A
közös megjelenés, az együttműködés egyik módja, hogy a kaszter tagjai
fürdőikre kihelyeznek egy-egy táblát, mely arról tájékoztatja a
közönséget, hogy adott fürdő tagja a klaszternek.

Megszakítás