Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Állami fenntartásba kerül a székkutasi általános iskola

Székkutas község általános iskolája 2013 januárjától állami fenntartásba kerül. Az átadás-átvétel feltételeiről Szél István polgármester Tóthné Kecskeméti Katalinnal a hódmezővásárhelyi járási tankerület vezetőjével kötött megállapodást.

2013 januárjától a 3000 fő alatti települések esetén az iskolaátadás kötelező, így fenntartójuk a következő évtől a magyar állam lesz. Székkutason a működés feltételeiről a fenntartó képviseletében Tóthné Kecskeméti Katalin a hódmezővásárhelyi járási tankerület vezetője és Szél István a település polgármestere kötöttek írásban megállapodást.

– Magukat a pedagógusokat és a pedagógus fizetéseket is átveszi az állam január elsejétől. Az iskola fenntartása, működtetése, valamint a pedagógus fizetések is az állam fenntartása alá fog tartozni, erről történt az együttműködési megállapodás. Az ott dolgozó nem pedagógusokat is tovább foglalkoztatja az állam, a fűtőre, a gondnokra, valamint a takarító személyzetre gondolok – mondta Szél István polgármester.

Az állami védőháló mellett, a HTKT -val való szakmai együttműködés továbbra is megmarad, így remélhetőleg a szülők és a gyerekek semmit sem fognak érzékelni a változásokból. Emellett az önkormányzat arra is figyel, hogy a gyermekek érdekei se csorbuljanak.

– A gyerekek iskolába és hazaszállítását a külterületi tanyavilágba, és az úszásoktatás feltételeit továbbra is teremtse meg az állam, valamint mindent kapjanak meg a gyerekek, amit lehet – mondta Szél István.

A sportcsarnok fenntartási költségeit az állam fizeti, bár ez az önkormányzat tulajdonában marad, itt fogják a testnevelés órákat bonyolítani.

Szeretnék továbbra is biztosítani az ingyenes étkezés lehetőségét azoknak a gyerekeknek, akik ezt korábban megkapták. Ennek 100%-os, állami finanszírozására még jelenleg nincs lehetőség, ám az önkormányzat ennek biztosításán munkálkodik, illetve szeretnék, ha a mezőgazdasági fakultáció szerepelhetne a nyolcadikos tananyagban.

A pedagógusok oktatása, továbbképzése, a tanagyag tartalmának és felépítésének rögzítése állami feladat lesz, amely a tanítás minőségét szavatolja majd a jövőben.

Megszakítás