Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Állami kitüntetést kapott dr. Nagyné Bánfi Judit

Magyarország államalapításának ünnepén, 2008. augusztus 20-án dr. Nagyné
Bánfi Judit a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésében részesült. A
Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola
főigazgatóját dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő terjesztette
fel a kitüntetésre.


Dr. Nagyné Bánfi Judit
életútja

1951. szeptember 30-án született Hódmezővásárhelyen.
1975-ben szerezte meg diplomáját a József Attila Tudományegyetemen,
matematika-fizika szakos középiskolai tanár szakon, majd 1999-ben vehette kézhez
közoktatás-vezető képesítését igazoló oklevelét.

A fentiek mellett 2000-ben a Projektmenedzsment alkalmazása
az iskolában című, 2006-ban a Változáskezelési tréning jellegű továbbképzés
megnevezésű, 2007-ben pedig a Számítógéppel támogatott tanítás lehetőségei a
közoktatásban című továbbképzéseken vett részt.

1975-1980-ig a József
Attila Általános Iskolában dolgozott tanárként. Ezen évek alatt fizikából
bemutató órákat tartott a matematika-fizika városi munkaközösség
továbbképzésein, óraadó volt a Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskolában
nappali, levelező és esti tagozaton, illetve az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat
Hódmezővásárhelyi Csoportjának titkára.

1981-1995-ig a Kossuth
Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola tanára. Ezalatt munkaközösség-vezető
feladatokat látott el 1985-1989-ig, bemutató órákat tartott fizikából a Csongrád
megyei fizika tanárok továbbképzésein, majd 1989-1995-ig az intézmény
igazgatóhelyettesi feladatinak ellátására kap megbízást. 1992-ben az
irányításával indul az iskolában a gimnáziumi képzés. 25 éve érettségi
vizsgaelnök.

1995-től az Eötvös József
Szakközépiskola igazgatója. A vezetése alatt lévő iskola sikereit egy közös,
tudatos csapatmunka eredményeképpen érte el.

A
Világbanki szakképzési program B komponens keretében  31 608 e Ft
értékű támogatáshoz juttatta intézményét, amelyet tartalmi megújulásra és
eszközfejlesztésre használtak fel.

A
hozzáadott értékben az OKI rangsorán 2003. – 2004. években szakközépiskolák
között I. helyezést ért el az iskola.  Az intézményben a
kompetenciamérés eredménye, hogy az olvasás- szövegértés minden mérés esetén az
országos átlag felett, a városban a legjobb eredményt érték el.

Országos Szakmai
Tanulmányi Versenyeken diákjai több alkalommal kiemelkedően szerepeltek. A szép
magyar beszéd verseny országos döntőn 2004-ben Kazinczy érmet, 2007-ben pedig
Különdíjat szereztek.

Iskolájában szervezik a
város középiskolái közül a leggazdagabb szabadidős programokat, vetélkedőket,
városi tanulmányi versenyeket.

A
csökkenő tanulólétszám ellenére nőtt az iskola tanulólétszáma az utóbbi években

Eddigi
kitüntetései: 1987-ben Miniszteri Dicséret, 2006-ban Hódmezővásárhely
Nevelésügyének Szolgálatáért nyújtott kitüntetés.

Megszakítás