Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Állami segítséggel rövidesen a hódmezővásárhelyieké lehet a Balogh Imsi Sportközpont

A Kormány stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítette a Balogh Imsi Sportközpontot építő és működtető K’Art Építész Stúdió Kft-t, mivel a cég jelentős tartozása miatt fennáll a veszélye, hogy csődvédelmi, vagy felszámolási eljárás indul ellene. Ez hosszú időre megakadályozná a létesítmény hasznosítását, és az állami kiváltást. Rövidesen állami segítséggel a hódmezővásárhelyieké lehet a belvárosban épült csarnok.

A Kormány a K’-Art Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaságot, és további 11 szintén PPP konstrukcióban megvalósult sportlétesítményt működtető gazdasági társaságot a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítette. Az elővigyázatossági intézkedést a kabinet azért látta indokoltnak, mert a magáncégek finanszírozási problémái és tartozásállománya miatt nem zárható ki a cégek elleni felszámolási eljárás megindítása, vagy hogy a társaságok csődvédelemet kérnek.

A Cstv. 65. § (1) bekezdése értelmében a Kormány rendeletben stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősítheti azokat a törvényben meghatározott körbe tartozó gazdálkodó szervezeteket, amelyek adósságainak rendezéséhez, hitelezőikkel való megegyezéséhez, reorganizációjához nemzetgazdasági érdek vagy kiemelt közérdek fűződik, vagy amelyek esetében – ha a vagyonhiány és a fizetésképtelenség előreláthatólag nem szüntethető meg – kiemelt gazdaságpolitikai érdek fűződik ahhoz, hogy a jogutód nélküli megszüntetés gyorsabb, átláthatóbb és egységesített eljárásrend szerint történjék.

A Balogh Imsi Sportközpontot finanszírozó pénzintézetnek több mint 1 milliárd forinttal tartozó K’ Art Építész Stúdió Kft esetleges felszámolási, vagy csődvédelmi eljárása hosszú időre megakadályozná, hogy az önkormányzat a sportlétesítményt eredeti céljának megfelelően hasznosíthassa, valamint megnehezítené és akadályozná a sportcsarnok korábban elhatározott állami kiváltását. Az elővigyázatossági intézkedés az utolsó előtti lépés ahhoz, hogy a PPP konstrukcióban megvalósult sportcsarnok állami segítséggel a hódmezővásárhelyi önkormányzat, azaz a hódmezővásárhelyiek tulajdona legyen, és újra használhassák a fiatalok.

A Kormány júniusban döntött arról, hogy az idei évben 15 milliárd forint forrást biztosít egyes,  a PPP-konstrukcióban megvalósult sportprojektek lezárására. A kilépéshez szükséges előkészületek megtörténtek: a mindösszesen 34 sportlétesítmény jogi és műszaki felülvizsgálatát a tárca elvégezte, a vonatkozó tárgyalások előrehaladott állapotban vannak.

Megszakítás