Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Állami támogatás a digitális átálláshoz!

2013. július 31-én Hódmezővásárhelyen és térségében is megszűnik az analóg földfelszíni sugárzás. Ezt követően csak azok nézhetnek továbbra is ingyenesen televíziót, akik beszerzik a digitális átálláshozszükséges eszközöket!

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a rászorulóknak állami támogatást biztosít a digitális műsorszórás vételéhez szükséges eszközök beszerzéséhez.

Ellenőrizze Ön is, hogy jogosult-e a támogatásra! A programban az a személy kaphat támogatást, aki az alábbi szociális ellátások egyikében részesül:

  • rendszeres szociális segélyt; lakásfenntartási támogatást vagy ápolási díjat kap;
  • időskorúak járadékában; saját jogon nevelési ellátásban; fogyatékossági támogatásban; vakok személyi járadékában; saját jogon kapott hadigondozotti pénzellátásban; foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül;
  • 2013. évben tölti be a 70. életévét (vagy ennél idősebb), és számára az ONYF által folyósított nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás, egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem haladja meg az 57 000 forintot.

A digitális átállás azokra a nézőkre vonatkozik, akik hagyományos módon – ingyenesen és előfizetői szerződés nélkül – televízióznak, azaz készüléküket hagyományos szoba- vagy tetőantennával használják. Azokat a nézőket, akik kábeltelevíziós előfizetés segítségével televízióznak, a digitális átállás nem érinti, ők változatlan feltételekkel tudják követni a műsorokat július 31-ét követően is.

Bővebb tájékoztatásért keresse a http://www.digitalisatallas.hu/tamogatashttp://www.digitalisatallas.hu/tamogatas weblapot, vagy érdeklődjön a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

INGYENESEN HÍVHATÓ zöldszámán: 06-80/38-39-40

Kérdéseit várják a lakóhely szerint illetékes Polgármesteri Hivatalokban is. Hódmezővásárhelyen a Városháza földszint 17-es irodájában, vagy a 06/62 530 111-es telefonszámon.

FIGYELEM: az igénylés végső határideje 2013. augusztus 30!

Megszakítás