Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Álláshirdetés jogi irodavezető Munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
jogi irodavezető
Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Jogi Iroda irányítása, tevékenységének szervezése. A
jegyző és aljegyző egyidejű akadályoztatása esetén a jegyzői feladatokat a Jogi Iroda vezetője látja
el. A jegyző helyettesítése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és
Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2021. (IX. 22.) önkormányzati
rendelet 95. §-a szerint.
Betöltendő állás szakmacsoportja: jogi
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Középvezetői
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Hódmezővásárhely
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.):
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné dr. Tari Ibolya
személyzeti csoportvezető nyújt, a 62/530-114-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Nagyné dr. Tari Ibolya részére a
nagynet@hodmezovasarhely.hu e-mail címen keresztül.
Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány
  Elvárt végzettség/képesítés:
  KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 17540
  Intézményi iktatószám: HR/79-13/2023
 • 7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Humán
  tudományok (kivéve: nyelvek), m.n.s., igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező BsC,
  vagy jogász vagy államtudományi MsC szakképzettség
  Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga
  Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:
  Igen
  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen
  Egyéb pályázati előnyök:
 • legalább három éves, jogi területen szerzett gyakorlat
 • közigazgatási gyakorlat
  A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
  A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.30. 23:55 óra.
  A pályázat elbírálásának határideje: 2023.07.14. 16:00 óra.
  A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.hodmezovasarhely.hu
  Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.07.17.
  Publikálás tervezett időpontja: 2023.06.03.

A teljes dokumentumot megtekintheti az ikonra kattintva:

Megszakítás